Dzięki uczniom 1 klasy technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu teren przed budynkiem Starostwa Powiatowego wypiękniał. Uczniowie w dniach 11 i 18 maja br. zagospodarowali pasy zieleni przy urzędzie, dzięki czemu mieli okazje, aby udoskonalić swoje umiejętności w praktyce. Nasadzone zostały: śliwowiśnia  pissardii, ostrokrzew ILEX zielono-żółty, berberys kulisty zielony i czerwony oraz danika. Serdecznie dziękujemy za...
19.05.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 08:32
Czytaj więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza do skorzystania z dodatku aktywizacyjnego Warunki złożenia wniosku o dodatek aktywizacyjny: jeśli jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w Polsce,jeśli w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego. Więcej informacji...
19.05.2022
Redaktor: BP
Godzina dodania: 08:24
Czytaj więcej
Policjanci z terenu powiatu zgorzeleckiego podczas minionego tygodnia (09-15 maja br.) przeprowadzili 322 interwencji. Podczas podjętych czynności służbowych funkcjonariusze wylegitymowali 1036 osób. Zatrzymali 13 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania. Na terenie powiatu zgorzeleckiego policjanci zatrzymali 4 kierujących, którzy prowadzili swoje pojazdy pomimo sądowych zakazów, 3 kierujących, którzy mieli cofnięte decyzją starosty uprawnienia....
18.05.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 11:58
Czytaj więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza zarejestrowane osoby bezrobotne, również obywateli Ukrainy, do skorzystania z oferty szkoleń i bonów szkoleniowych. Powiatowy Urząd Pracy oferuje szkolenia: grupowe – inicjowane przez Powiatowy Urząd Pracy według ustalonego na dany rok kalendarzowy planu szkoleń;indywidualne – na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej na wskazane przez niego szkolenie oraz...
18.05.2022
Redaktor: BP
Godzina dodania: 09:29
Czytaj więcej
16 maja br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni. Projekt obejmuje kompleksową budowę energooszczędnego obiektu przeznaczonego dla 70 niemogących samodzielnie funkcjonować podopiecznych oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia, przeznaczonego na potrzeby mieszkańców regionu korzystających z obiektu w ramach pobytu dziennego. Umowa na realizację robót budowlanych podpisana...
17.05.2022
Redaktor: BP
Godzina dodania: 13:13
Czytaj więcej
Dnia 14 maja 2022 r. w Łagowie odbyło się Święto Błękitnej Niezapominajki – XII Przegląd Kultury Ludowej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju wsi Łagów „Błękitne Kamizelki”. W przeglądzie kultury ludowej w miłej i wesołej atmosferze wystąpiły następujące zespoły ludowe: DziałoszynianieTacy SamiKwiatowiankiPodolanieLasowianieZagajnik-Wykroty,Kapela Herbów,Roztoka Na zaproszenie gospodarzy w wydarzeniu udział wzięli: Starosta Zgorzelecki...
17.05.2022
Redaktor: BP
Godzina dodania: 13:11
Czytaj więcej
Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia nr 131 oraz nr 132 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia  alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 maja 2022 roku,...
17.05.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 08:38
Czytaj więcej
Z okazji przypadającego na 16 maja święta Straży Granicznej pragniemy złożyć wszystkim funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Życzymy satysfakcji z pełnionej służby i licznych sukcesów oraz aby poświęcenie włożone w służbę dla kraju było zawsze doceniane i miało odzwierciedlenie w ludzkiej życzliwości i...
16.05.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 07:00
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner