[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Lektor"] Sprzedaż towarów w systemie pokazów to popularna forma spotkań przedsiębiorców z potencjalnymi klientami w powiecie zgorzeleckim. Jak unikać podejmowania pochopnych i nieprzemyślanych decyzji zakupowych oraz w jaki sposób wycofać się z zawartych umów sprzedaży radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  Zaproszenie na pokaz Na terenie naszego powiatu często odbywają się spotkania, na których przedsiębiorcy...
28.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 20:07
Czytaj więcej
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Lektor"] Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 7.2 Inwestycje w...
28.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:37
Czytaj więcej
Powiat Zgorzelecki umożliwia składanie elektronicznych faktur zgodnie z przepisami Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Powiat posiada konto na Platformie PEF poprzez brokera PEFexpert. Wszystkie informacje na temat elektronicznego fakturowania są dostępne...
26.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 21:29
Czytaj więcej
30 tysięcy złotych dofinansowania otrzymał Powiat Zgorzelecki ze środków ochrony gruntów rolnych Budżetu Województwa Dolnośląskiego. W ramach przyznanego wsparcia zakupiony zostanie sprzęt pomiarowy i informatyczny wraz z oprogramowaniem. Promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego odebrała w poniedziałek 24 czerwca Monika Galasiak – Sekretarz Powiatu Zgorzeleckiego z rąk wicemarszałka Marcina Gwóźdź. Środki przekazywane samorządom w ramach...
25.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 21:31
Czytaj więcej
Ostatnie dwa weekendy czerwca były bardzo intensywne dla najmłodszych sportowców UKS Warrior Zgorzelec. Najpierw w Chojnowie odbył się III Turniej Taekwondo dla dzieci, a tydzień później młodzicy zanotowali udany start w Strzelcach Opolskich. W sobotę 8 czerwca dzieci uczestniczyły w III Turnieju Taekwondo zorganizowanym przez „Sforę Chojnów”. Rywalizowano w duchu fair play, a dla większości młodych zawodników był to pierwszy start w turnieju i możliwość...
25.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 21:25
Czytaj więcej
Już po raz dziesiąty w ramach akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował porady na czas letniego wypoczynku.UOKiK wraz z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowych oraz Europejskim Centrum Konsumenckim zwraca uwagę na to, gdzie jadamy i mieszkamy podczas wakacji, czyli na gastronomię i hotele. Mintaj zamiast dorsza, stary tłuszcz i brudne lodówki Bar na stacji benzynowej czy dworcowa restauracja –...
25.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 20:34
Czytaj więcej
Starosta Zgorzelecki ogłasza VIII edycję konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!”. Do rywalizacji o atrakcyjne nagrody mogą włączyć się sołectwa powiatu zgorzeleckiego oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę i działające na terenach wiejskich. Główną ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności i estetyki otoczenia, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek wsi, rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie...
19.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 21:37
Czytaj więcej
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu przy  ul. Powstańców Śląskich 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich 1" w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd...
18.06.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 21:39
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner
X