Pod nazwą „Interdyscyplinarny system wsparcia - życie bez przemocy” odbyło się ósme Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej. Dwudniowe szkolenie na Zamku Czocha zostało zorganizowane przez Powiat Zgorzelecki i Powiat Lubański. VIII Dolnośląskie Seminarium to kolejne tego typu spotkanie dla kadry zajmującej się na co dzień problemami przemocy w województwie dolnośląskim. To czas na poszerzenie wiedzy, poznanie dobrych praktyk oraz rozmowy i plany dotyczące...
18.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:16
Czytaj więcej
W środę 2 października o godz. 17.00 w Auli Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu  odbędzie się Koncert Kameralny pt. Bellissimo Barocco.  Będzie to wyjątkowy koncert w wykonaniu zgorzeleckich muzyków: Anny Krupy (skrzypce), Karoliny Najechalskiej (skrzypce) oraz Joanny Lewickiej (akordeon) i Michała Błaszczyka (fortepian). Bellissimo Barocco to spotkanie z kompozytorami epoki baroku. Usłyszymy m.in. dzieła Antonio Vivaldiego: Cztery...
18.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:30
Czytaj więcej
W poniedziałek 16 września spod Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach wyruszył IX Marsz Sybiracki Ziemi Zgorzeleckiej. By upamiętnić tragiczne wydarzenia napaści Związku Sowieckiego na Polskę – 17 września 1939 r., uczestnicy marszu udali się pod Pomnik Sybiraka na Cmentarzu Komunalnym w Zgorzelcu, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne. Tradycyjnie już oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra KWB Turów, która rozpoczęła uroczystość od zagrania hymnu...
17.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:30
Czytaj więcej
Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura z  przyznaną dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja w wysokości 64 965,55 zł przyznana w ramach wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2019”. Dzięki przyznanym środkom, we września 2019 roku,  Fundacja rozpoczyna realizację zadania projektowego...
15.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:50
Czytaj więcej
Zespół ratownictwa medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu będzie mógł wkrótce korzystać z kolejnego nowoczesnego ambulansu. W poniedziałek 11 września zwarto umowę dotacji w kwocie 400 tys. zł. na jego zakup. Umowa została podpisana w nowo wybudowanej przyszpitalnej przychodni w Zgorzelcu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraskę oraz Dyrektor WS-SP ZOZ w Zgorzelcu Zofię Barczyk. Nowoczesna karetka umożliwi zwiększenie...
11.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:56
Czytaj więcej
  Firma Nr 56 „Zdrowy Styl Życia” W pierwszy miesiącu istnienia naszej firmy przeprowadzono rekrutację uczniów, którzy wykazali zainteresowanie tematyką zdrowego żywienia. Na pierwszy spotkaniu mikroprzedsiębiorstwa ustalono zakres naszej działalności oraz ewentualną grupę naszych klientów. Drugie spotkanie  dotyczyło wyboru sprzętu  niezbędnego do realizacji zaplanowanych działań oraz produktów spożywczych, z których sporządzać będziemy zdrowe posiłki....
11.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:11
Czytaj więcej
30 uczniów i 5 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu weźmie udział w warsztatach z projektowania Design Thinking oraz modelowania obiektów w 3D. Szkolenia odbędą się w Mobilnych Laboratoriach Innowacyjności i Usług. We wtorek 10 września przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu  odbyło się uroczyste otwarcie projektu „TRIALS+ Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług”, którego celem jest szkolenie z zakresu innowacyjnego myślenia i...
11.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 11:13
Czytaj więcej
Powiat Zgorzeleckim został nowym członkiem Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Deklarację przystąpienia do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej w poniedziałek 9 września podpisali: Mirosław Fiedorowicz - Wicestarosta Zgorzelecki oraz Albert Gryszczuk - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, koordynator ZKlastra. Powiat Zgorzelecki...
10.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 07:51
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner