Już od 30 lat Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku nosi zaszczytne imię Polskich Żołnierzy Września 1939r. Ta wyjątkowa rocznica została upamiętniona uroczystym apelem. Wzruszające chwile uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Uroczystość, poprzedzona mszą świętą, rozpoczęła się krótkim filmem i wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po raporcie prowadzącego apel i przemówieniach gości, dyrektor szkoły mgr Cezary Bajorek...
4.10.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 08:11
Czytaj więcej
W środę 9 października o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu "Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wspólne rezultaty projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...
3.10.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:43
Czytaj więcej
Dzięki uczennicom klasy 1 TBA z ZSP w Zgorzelcu teren przed budynkiem Starostwa Powiatowego zdecydowanie wypiękniał! To właśnie one zaprojektowały, a następnie na nowo zagospodarowały pasy zieleni przy urzędzie. Konkurs na zagospodarowanie pasów zieleni przed budynkami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu zdominowały uczennice klasy 1 TBA Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Przyszli technicy architektury krajobrazu: Emilia Biedak, Nikola Cichosz oraz Karolina...
2.10.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:51
Czytaj więcej
Sytuacja dzieci, które są pozbawione opieki rodziców biologicznych oraz priorytety powiatu dotyczące rozwoju polityki społecznej były przewodnimi tematami spotkania Starosty Zgorzeleckiego z burmistrzami i wójtami gmin oraz szefami ośrodków pomocy społecznej w powiecie zgorzeleckim. Podczas spotkania omówiono sytuację dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych w naszym powiecie, pieczę rodzinną i instytucjonalną, którą dysponuje powiat zgorzelecki oraz problemy z...
30.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:37
Czytaj więcej
Powiat Zgorzelecki realizuje w partnerstwie z Powiatem Görlitz projekt  pn.: „Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych”, współfinansowany w ramach Priorytetu IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. W ramach projektu: opracowano analizę potencjalnych...
30.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:22
Czytaj więcej
Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019 z rąk Artura Bielińskiego odebrali Stypendia Starosty Zgorzeleckiego. Stypendium Starosty Zgorzeleckiego otrzymują najlepsi uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym spełnili następujące warunki: ich średnia ocen na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły nie była niższa niż 5.00 lub; byli laureatami co najmniej na szczeblu...
27.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:11
Czytaj więcej
W środę 18 września odbyło się cykliczne spotkanie integracyjne „Bądźmy razem” w DPS „Ostoja”. Do Zgorzelca licznie zawitali mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej z powiatów ościennych oraz niemieckiego Ebersbach. We wspólnym biesiadowaniu, konkursach, zabawach i tańcach nie zabrakło przyjaciół „Ostoi”, ludzi życzliwych i wolontariuszy. Organizatorzy gościli m.in. dom pomocy społecznej z Opolna, zgorzelecką „Jutrzenkę” , mieszkańców z...
26.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 08:52
Czytaj więcej
„Masz MOC, by nieść POMOC” takie hasła pojawiły się niedawno na chodnikach w Zgorzelcu. To główne motto wieloaspektowego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka i Szkołę Podstawową nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Zgorzelcu. W nocy z 19 na 20 września wolontariusze umieścili na chodnikach Zgorzelca graffiti z hasłem przewodnim projektu. Organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na...
26.09.2019
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 08:23
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner