Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa

Agnieszka Brdys - p.o. Dyrektor Wydziału
tel. 75 77 61 595 wew. 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 310, II piętro w budynku nr 8

Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji liniowych, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
tel. 75 77 61 595 wew.26
pokój 319, II piętro w budynku nr 8

Wydawanie pozwoleń na budowę dla Gminy Zgorzelec, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz dzienników budowy
tel. 75 77 61 595 wew. 25
pokój 310, II piętro w budynku nr 8

Wydawanie pozwoleń na budowę na terenie gminy Sulików i Zawidów oraz miasta i gminy Bogatynia
tel. 75 77 61 595 wew. 22
pokój 311, II piętro w budynku nr 8

Wydawanie pozwoleń na budowę dla gminy Węgliniec i Pieńsk oraz miasta Zgorzelec
tel. 75 77 61 595 wew. 21
pokój 311, II piętro w budynku nr 8

Do zadań wydziału należy:

Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, w tym:

1)rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
2)zatwierdzanie projektów budowlanych po uprzedniej analizie i ocenie, pod względem:
- zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- zgodności projektów zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
- kompletności projektu i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- zgodności rozwiązań projektowych z uzyskanymi opiniami, decyzjami oraz uzgodnieniami,
- wykonania projektu przez osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz przynależące do izby samorządu zawodowego;
3)rozpatrywanie wniosków zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;
4)rozpatrywanie wniosków zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – zmiana sposobu użytkowania;
5)rozpatrywanie wniosków zgłoszenia budowy lub przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
6)rozpatrywanie wniosków zgłoszenia budowy z projektem;
7)wydawanie zaświadczeń w sprawach uregulowanych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi;
8)rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji zmieniających zakres przedmiotowy decyzji o pozwoleniu na budowę będących w obrocie prawnym;
9)przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu;
10)rozpatrywanie wniosków i wydawanie innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prawa budowlanego np. wygaśnięcie lub uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę;
11)rozpatrywanie wniosków oraz udzielenie bądź odmowa udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;
12)wydawanie uzgodnień zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt.4;
13)wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy oraz tablic informacyjnych;
14)współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami oraz organami w sprawach z zakresu prawa budowlanego;
15)prowadzenie rejestrów wydanych pozwoleń na budowę oraz przyjętych zgłoszeń budowy;
16)udzielanie informacji na temat prowadzonego postępowania;
17)udzielanie informacji na temat posiadanych przez Wydział dokumentów archiwalnych;
18)realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.

Oprócz wymienionego wyżej zakresu Wydział:
19)rozpatruje wnioski i wydaje zaświadczenia o samodzielności lokalu na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. - o własności lokali;
20)rozpatruje wnioski i wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki