Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o konkursie literackim

08 czerwiec 2018

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Cudze chwalicie…” edycja II. Czas trwania konkursu: 11.06-15.10.2018r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „ CUDZE CHWALICIE ...” edycja II
organizowanego przez
Starostę Zgorzeleckiego Panią Urszulę Ciupak

Cele konkursu:
 rozwijanie umiejętności literackich mieszkańców powiatu zgorzeleckiego,
 możliwość przedstawienia swojej twórczości,
 wzrost zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi „małej ojczyzny”, tożsamości, poczucia przynależności i przywiązania do regionu oraz promocja Powiatu Zgorzeleckiego poprzez ujęcie Powiatu w sposób ciekawy i oryginalny,
 tematem konkursu jest napisanie w języku polskim utworu literackiego ukazującego miejsca, postaci, zwyczaje bądź wydarzenia z wiązane z powiatem.

Regulamin konkursu:

§ 1 Organizator
Organizatorem Konkursu plastycznego jest Starosta Zgorzelecki.

§ 2 Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 11 czerwca 2018 roku, a kończy się 15 października 2018 roku.

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, jak również osoby dorosłe z terenu powiatu zgorzeleckiego.
2. Uczestnicy przygotowują prace literackie w wybranej formie: utwór poetycki, opowiadanie, legenda, esej o tematyce ściśle związanej z powiatem zgorzeleckim.
3. Prace nadesłane muszą być w języku polskim i muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 poz. 880) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora w Internecie.
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Biuro Promocji Powiatu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem na kopercie: „Konkurs literacki – Cudze chwalicie …” w terminie do 15 października 2018 roku.
2. Pracę konkursową należy dostarczyć w dwóch jednobrzmiących wydrukowanych egzemplarzach – maksymalnie 3 strony A4, czcionka Arial, wielkość czcionki 12. Każda praca powinna zawierać tytuł oraz nazwę kategorii wiekowej autora pracy. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna (dotyczy osób niepełnoletnich).
3. Jeden autor może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§ 5 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, czyli Starostę Zgorzeleckiego do 30 października 2018 roku wyłoni zwycięskie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
 dzieci i młodzież do 16 roku życia,
 młodzież od 16 roku życia i dorośli.
2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 6 ( 3 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody.
3. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności:
 twórczy charakter utworu,
 dobór tematu, zgodny z założeniem Organizatora i Regulaminu Konkursu,
 poziom literacki utworu,
 oryginalność utworu.
4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
7. Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

§ 6
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz na stronie internetowej www.powiatzgorzelecki.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 75 77 50 191 i w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Mediami.

 

Polecamy
Kalendarium
Październik 2018
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki