Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Mapa aktywności” jest informacją o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu zgorzeleckiego i została stworzona zgodnie z zadaniem 3.2 w ramach ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska".

 

Wykaz organizacji pozarządowych w gminach powiatu:

 

 1. Oferty realizacji zadania publicznego - Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz Święto Błękitnej Niezapominajki - Festyn Kulturalno-Ekologiczny - 17.04.2013 r
 2. Oferta realizacji zadania publicznego - Międzynarodowy Dzień Dziecka - 02.05.2013
 3. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez UKS LIBERO Bogatynia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 22.05.2013

 4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez UKS ORLIKI Węgliniec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 22.05.2013

 5. Uchwała nr 244/2013 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje samorządowe.

 6. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2013 rok - 12.07.2013

 7. Uchwała nr 248/2013 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie procedury postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 12.07.2013
 8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Media Lokalne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 01.08.2013

 9. Uchwała nr 288/ 2013 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - 05.12.2013
 10. Uchwała nr 300/2014 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - 04.02.2014

 11. Ogłoszenie o mozliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez UKS Basket w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego - 17.04.2014r
 12. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych przez Towarzystwo Przyjaciół Czerwonej Wody i Ochotniczą Straż Pożarną w Ruszowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie - 25.04.2014 r

 13. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych przez Uczniowski Klub Sportowy EMILKA i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna wieś tajemnic"  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie-21.05.2014r.

 14. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Zgorzelec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 02.07.2014

 15. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w przyszłość" w Mikułowej pn. Spotkania łączą pokolenia - 28.08.2014

 16. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu oddział Miłośników Ziemi Tarnopolskiej i Stanisławowskiej w Węglińcu - 03.09.2014r

 17. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasnej Góry "Góra Możliwości" - 10.09.2014 r.

 18. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży "Gawrosz" w Zgorzelcu - 18.09.2014 r.


  

 

Historia powstania powiatu zgorzeleckiego jest nierozerwalnie związana z kształtowaniem się państwowej granicy zachodniej. Dzisiejszy jej przebieg, to wynik ustaleń podjętych przez trzy mocarstwa na konferencji „Wielkiej Trójki” 4 lutego 1945 r., która odbyła się w Jałcie na Krymie. Zanim doszło do spotkania na Krymie, o przebiegu zachodniej granicy wypowiedziano się w Manifeście PKWN, gdzie po raz pierwszy określono przebieg granicy zachodniej Polski po wyzwoleniu, postulując szeroki dostęp do morza i oparcie granicy zachodniej na Odrze. Mocarstwa zachodnie były przeciwne przyznaniu Polsce zbyt wielkiego obszaru na zachodzie kosztem Niemiec, wypowiadając się za tym, aby granica Polski oparła się na Nysie Kłodzkiej, a nie Łużyckiej.

 • Powiat zgorzelecki. Spojrzenie ponad granicami (2011)

 

 • Przewodnik turystyczny po powiecie zgorzeleckim

 

 • Szlakiem grodzisk słowiańskich i średniowiecznych zamków

 

Film promujący walory przyrodnicze powiatu zgorzeleckiego.

Tropami przyrody cz. 1

Tropami przyrody cz. 2

Tropami przyrody cz. 3

Tropami przyrody cz. 4

 

Film propagujący zakaz palenia

Miasto wolne od dymu

Etatowy Członek Zarządu

Ireneusz Owsik
 tel. 75 77 50 181
pokój nr 204, I piętro w budynku nr 8A

Wydział Budownictwa i Środowiska | nr pok. 311,319

Nr tel. (075) 77 50 187

Nr tel. (075) 77 61 595, fax. wew.24

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor Elżbieta Mochalska

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ - KARTY USŁUG

 

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA

 • Wniosek o dotacje z PFOŚiGW
 • Wniosek o pozwolenie na budowę, rozbiórkę.
 • Wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Wniosek zgłoszenia robót - zmiana sposobu użytkowania.
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - zmiana inwestora.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Oświadczenie nowego inwestora przyjmującego do wiadomości wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Oświadczenie zrzekającego się - wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.
 • Zgłoszenie do rejestracji jednostki pływającej.
 • Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
 • Potwierdzenie złożenie przez wnioskodawcę egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb.
 • Wniosek o wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów rolnych
 • Wniosek o dofinansowanie zadania rekultywacyjnego

Specyficzne położenie geograficzne powiatu zgorzeleckiego – u styku trzech granic – sprawia, iż już od wielu lat kwitną wspólne działania miast naszego powiatu i miast z krajów sąsiednich na rzecz rozwoju gospodarczego. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej na długo przed włączeniem Polski i Czech do Unii Europejskiej, w tej części regionu rozmyły się granice, a powiat zgorzeleckim stał się przysłowiowym „oknem na świat”. Ze względu na występujące bogactwo złóż węgla brunatnego podstawą rozwoju naszego terytorium jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Tzw. Worek Turoszowski stanowi najbardziej uprzemysłowiony obszar Dolnego Śląska ze względu na występowanie tu wielkich przedsiębiorstw, a mianowicie BOT KWB „Turów” S.A oraz BOT Elektrownia Turów S.A. Obie te firmy stwarzają dogodne warunki socjalno – bytowe dla wielu rodzin z terenu powiatu zgorzeleckiego, gdyż zatrudniają one około 9 tys. osób.

Rozwojowi przedsiębiorczości w powiecie sprzyja pozytywny klimat współpracy władz powiatu ze środowiskami gospodarczymi. Od wielu lat organizowane są Polsko – Niemieckie Dni Gospodarki, w których udział biorą przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacje gospodarcze z Polski, Niemiec i Czech. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu wyraża stałą gotowość pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych dla nowych inwestorów. Władze powiatu dążą z wielkim zaangażowaniem do zapewnienia warunków szybkiego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dla ich wsparcia działa Powiatowe Centrum Doradztwa Gospodarczego, które oferuje przedsiębiorcom możliwość dostępu do usług doradczych i informacyjnych związanych z warunkami prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej w powiecie zgorzeleckim i Euroregionie Nysa. W Powiatowym Centrum Doradztwa Gospodarczego funkcjonuje Centrum Informacyjno-Doradcze Współpracy Przygranicznej oraz Punkt Promocji Biznesu. Jednocześnie Centrum jest w stanie udostępnić sale szkoleń, internetową i multimedialną dla przedsiębiorców, a także salę integracji i wymiany doświadczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, PCDG udziela informacji na temat ofert inwestycyjnych, które posiadają samorządy z terenu powiatu zgorzeleckiego, a są skierowane do wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w naszym regionie.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu realizuje wiele programów oraz projektów mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. W ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa”, Starostwo realizuje projekt „Euroregionalna sieć kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw branży metalowej, drzewnej i tworzyw sztucznych”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Priorytetowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy zarówno pracodawców jak i pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w/w branż. Zadanie to jest realizowane głównie poprzez podwyższanie świadomości konieczności kształcenia ustawicznego, dostosowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobowych pracobiorców i pracodawców do gospodarki rynkowej oraz stworzenie efektywnej współpracy między przedsiębiorstwami.

Również podjęta szeroka współpraca z różnymi instytucjami z poza terenu powiatu zgorzeleckiego ma niebagatelny wpływ na kształtowanie kierunków dalszego rozwoju. W wyniku tejże współpracy w 2007 roku nasz urząd współorganizował wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu „Transgraniczny Dzień Informacyjno – Rekrutacyjny”. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie informacji o warunkach życia i pracy w Czechach i Niemczech, możliwościach zakładania działalności gospodarczej w obu sąsiadujących z nami krajach oraz możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Prezentacje prowadzona była przez polskich, czeskich i niemieckich doradców EURES, przedstawicieli izb gospodarczo – handlowych oraz instytucji szkolących. Obok prezentacji multimedialnych funkcjonowały stoiska wystawiennicze, na których można było bezpośrednio i indywidualnie uzyskać informację na wybrane z programu spotkania tematy. Na tym spotkaniu czeskie agencje pracy bezpośrednio prowadziły rekrutację kandydatów do pracy na terenie Czech. Honorowy Patronat nad Transgranicznym Dniem objęli Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Starosta Powiatu Zgorzeleckiego.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć zainicjowanych przez Starostę Zgorzeleckiego Piotra Woroniaka jest powołanie konsorcjum składającego się z przedstawicieli Starostw w Zgorzelcu, Lubaniu, Bolesławcu i Lwówku Śląskim. Jego priorytetowym celem będzie podejmowanie takich wspólnych działań, które jeszcze bardziej przyczynią się do ożywienia gospodarczego w całym regionie. Oprócz wsparcia działań na rzecz rozwoju gospodarczego, konsorcjum będzie również kładło duży nacisk na rozwój edukacji, turystyki oraz kultury i sportu.

Zachęcamy do inwestowania na ziemiach powiatu zgorzeleckiego. Spotkają się Państwo z życzliwością władz samorządowych, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców. U nas jest miejsce na śmiałe przedsięwzięcia podążające za najnowszymi trendami. Odważne decyzje, atrakcyjne wizje i pomysły z pewnością będziecie Państwo mogli u nas zrealizować. Naszą przyszłość budujemy na tworzeniu przyjaznych warunków dla powstawania nowych i rozwoju już istniejących inicjatyw gospodarczych.

Agnieszka Karasińska
tel. 75 77 61 567
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 308, II piętro w budynku nr 8A

Do zadań skarbnika należy:

 1. skarbnik jest głównym księgowym budżetu powiatu,
 2. skarbnik współpracuje z zarządem powiatu przy opracowywaniu projektu budżetu oraz przy jego realizacji,
 3. skarbnik lub osoba przez niego upoważniona kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, co jest warunkiem skuteczności tych czynności,
 4. szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji skarbnika określają odrębne przepisy,
 5. do kompetencji skarbnika należy w szczególności:
 • kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu,
 • analiza realizacji budżetu i informowanie zarządu powiatu o potrzebie jego zmiany,
 • opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych,
 • nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w starostwie i jednostkach organizacyjnych,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności, spłat zobowiązań oraz  dochodzenia spornych roszczeń,
 • kontrola pod względem finansowym zawieranych umów,
 • wnioskowanie do zarządu o przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych.

Skarbnik uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisjach z głosem doradczym.

Polecamy
Kalendarium
Maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
 • HERG GMINY ZGORZELEC
  Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki