Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Organizacje pozarządowe

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, tryb, zasady i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego oraz nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy reguluje odpowiednio w/w ustawa.

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, m.in. takich jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu.

 1. Uchwała nr 300/2014 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - 04.02.2014
 2. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu oddział Miłośników Ziemi Tarnopolskiej i Stanisławowskiej w Węglińcu - 03.09.2014r
 3. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasnej Góry "Góra Możliwości" - 10.09.2014 r.
 4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży "Gawrosz" w Zgorzelcu - 18.09.2014 r.
 5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" - 13.09.2014 r.
 6. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku - 17.12.2014 r.
 7. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Zgorzelecki Klub Żeglarski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 17.03.2015 r.
 8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów "Błękitne Kamizelki"w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 7.04.2015r.
 9. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w  Zgorzelcu w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 22.04.2015r. 
 10. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerwonej Wodzie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 20.05.2015r.
 11. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna - wieś tajemnic" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 20.05.2015r.
 12. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Amatorski Klub Sportowy "Capsle" w Zgorzelcu, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 11.04.2015 r.
 13. Uchwała nr 91/2015 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. - 13.11.2015r.
 14. Uchwała nr 102/2015 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
 15. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów "Błękitne Kamizelki"w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 17.02.2016r.
 16. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 17.02.2016r.
 17. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2010" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 23.02.2016 r.
 18. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy "Orliki" Węgliniec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 25.02.2016 r.
 19. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Zgorzelec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 25.02.2016 r.
 20. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Zgorzelcu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 25.02.2016 r.
 21. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy "Piast" Zawidów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 25.02.2016 r.
 22. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Terenowy Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół w Zgorzelcu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznnego o wolontariacie - 25.02.2016 r.
 23. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miedzianej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 24. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Greków w Polsce DELTA z siedzibą w Zgorzelcu, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 25. Uchwała nr 225/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 26. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Zgorzelecki Klub Żeglarski w Zgorzelcu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 27. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy „VICTORIA” Ruszów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 28. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 29. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 30. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruszowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 31. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „ŁATWIEJ”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 32. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzimowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 33. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Królewska Dolina-Górnołużycki Działoszyn”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 34. Uchwała nr 329/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

 35. Uchwała nr 337/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
 36. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 37. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację "Łużyce - wczoraj i dziś" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 38. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację "Łużyce - wczoraj i dziś" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 39. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, O. Międzyszkolny w Zgorzelecu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 40. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Królewska Dolina-Górnołużycki Działoszyn” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 41. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Na Koń" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 42. Ogłoszenie o mozliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznego i o wolontariacie
 43. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, Koło Zgorzeleckie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznego i o wolontariacie
 44. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Łatwiej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznego i o wolontariacie