Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Organizacje pozarządowe

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, tryb, zasady i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego oraz nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy reguluje odpowiednio w/w ustawa.

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, m.in. takich jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu.

  1. Uchwała nr 300/2014 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - 04.02.2014
  2. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku - 17.12.2014 r.
  3. Uchwała nr 91/2015 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. - 13.11.2015r.
  4. Uchwała nr 102/2015 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
  5. Uchwała nr 225/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
  6. Uchwała nr 329/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

  7. Uchwała nr 337/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
  8. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
  9. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złozonej przez Klub Sportowy Błękitni Studniska w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  10. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy „COSMOS” w Radzimowie, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Portal Organizacji Pozarządowych - strona główna

Fundacja Batorego - strona główna

Organizacje pozarządowe - Dolny Śląsk - strona główna

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki