Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uncategorised

Firemki

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

1. Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154

Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu mają na celu implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania i do powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie na tę kompetencję nauczycieli pracujących w dwóch systemach nauczania.

Projekt planuje wsparcie 900 osób - 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób będą zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy.

Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy.

 

Zapis z hodiny / zapis lekcji

W miesiącu wrzesień rozpoczęliśmy działalność miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud”.

Grupa spotkała się dwa razy. Na pierwszym spotkaniu nastąpiło poznanie się osób biorących udział w dzialalności miniprzedsiębiorswa, jak również wypełnienie niezbędnej dokumentacji.
Na drugim spotkaniu, grupa zapozanała się z kartami pracy (karta pracy nr 1), które będą realizowane na kolejnych spotkaniach. Omówiono zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa i dokonano założeń do zaprojektowania LOGA FIRMY (propozycje loga zaprezentowane zostaną na najbliższym spotkaniu przez uczestników). Jako temat do przemyślenia: „Kim chciałbym/abym być w naszym miniprzedsiębiorstwie?“.

Fotodokumentace / Dokumentacja fotograficzna

 

2. Sprawozdanie Kogucik-Bud

Zapis z hodiny / zapis lekcji

Październik to miesiąć kiedy nasze miniprzedsiębiorstwo rozwija się.

„Kogucik-Bud“ zreaizował wiele działań. Podjął pracę nad sporządzeniem wykazu materiałów i narzedzi niezbędnych do prowadzenia działalności. Wykonał szacowanie kosztów zakupów. Zaprojektował LOGO firemki (karta pracy nr 1) jak również stworzył własną stron internetową na której umieszczane będą informacje dotyczące prowadzonej działalności.

Link do strony: http://kreator2.michal3006rq.nazwa.pl/firmicka

 

3. Działania w ZSZiL w Zgorzelcu

W październiku uczniowie kierujący mini przedsiębiorstwem DIAMONDS, wprowadzili wiele czynności do realizacji dzieląc się na zespoły.

W jednym z zespołów poświęcono uwagę na kontynuację tworzenia oferty dla innych firemek projektowych. Kolejne działania rozdysponowane pomiędzy zespołami dotyczyły rozpatrywania ofert rynkowych związanych z zakupem sprzętu, materiałów oraz podzespołów dających możliwość doposażenia działalności firemki. Czynności związane są przede wszystkim z zagospodarowaniem przedsiębiorstwa i utworzeniem stanowisk pracy dla działań docelowych podmiotu.

 

4. Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 57

Firma: Studio Fryzur MY HAIR
Miesiąc: Październik

Podczas spotkań omawialiśmy
• Wybór stanowisk pełnionych w firmie
• Jak wyposażona jest firemka
• Co mamy, co będziemy potrzebować do pracy w firemce
• Jakie mam doświadczenie

W efekcie końcowym wybrano stanowiska i przypasowano do członków firemki
zgodnie z umiejętnościami jakie posiadają, szacowano materiały potrzebne do działalności firmy.
Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 58
W miesiącu październiku odbyły się 3 spotkania:

Ustalenie kto będzie pełnił jakie funkcje w naszym miniprzedsiębiorstwie i jakie mają doświadczenie, predyspozycje w pełnieniu danych funkcji. Uczniowie zaznajomili sie ze stanowiskami jakie będą piastować i obowiązkami. Podczas zajęć sprawdzali praktycznie czy będą się sprawdzać na danym stanowisku pracy, i czy ich zdaniem im to pasuje. Ustalenie jakie produkty są nam potrzebne do funkcjonowania firmy i jakie materiały będą się zużywać czego dokupić więcej i na jaki okres. Wybór produktów dostępnych na rynku (szacowanie).

Firma: Studio Fryzur MY HAIR
Miesiąc: Październik

Podczas spotkań omawialiśmy
• Wybór stanowisk pełnionych w firmie
• Jak wyposażona jest firemka
• Co mamy, co będziemy potrzebować do pracy w firemce
• Jakie mam doświadczenie

W efekcie końcowym wybrano stanowiska i przypasowano do członków firemki
zgodnie z umiejętnościami jakie posiadają, szacowano materiały potrzebne do działalności firmy.

Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 58

W miesiącu październiku odbyły się 3 spotkania:
Ustalenie kto będzie pełnił jakie funkcje w naszym miniprzedsiębiorstwie i jakie mają doświadczenie, predyspozycje w pełnieniu danych funkcji. Uczniowie zaznajomili sie ze stanowiskami jakie będą piastować i obowiązkami. Podczas zajęć sprawdzali praktycznie czy będą się sprawdzać na danym stanowisku pracy, i czy ich zdaniem im to pasuje. Ustalenie jakie produkty są nam potrzebne do funkcjonowania firmy i jakie materiały będą się zużywać czego dokupić więcej i na jaki okres. Wybór produktów dostępnych na rynku (szacowanie).

 

5. ZSP w Zgorzelcu

Firemka: DekorFlor numer: 54

W miesiącu wrześniu rozpoczęła się działalność miniprzedsiębiorstwa „DekorFlor”. Odbyły się dwa spotkania, podczas których nastąpiła integracja uczestników  mini przedsiębiorstwa jak również zapoznanie się i uzupełnienie dokumentacji firmy. Podczas spotkania grupa zapoznała się z kartami pracy, które zostaną zrealizowane na kolejnych spotkaniach. Uczestnicy analizowali kartę pracy nr 1.  Omówiono również zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa oraz dokonano założeń do zaprojektowania loga firmy. Propozycje loga będą prezentowane na najbliższych zajęciach  przez uczestników. Jako temat do przemyśleń: Jaką funkcję będę pełnić w miniprzedsiębiorstwie?

Firemka: DekorFlor numer: 54
W miesiącu październiku uczestnicy miniprzedsiębiorstwa „DekorFlor” analizowali kartę pracy nr 2 związaną z opracowaniem biznesplanu firemki. Prezentowali propozycje loga firmy i zasady jej funkcjonowania. Praca z grupą docelową uczniów polegała również na szacowaniu kosztów produktów.

Południowo-Zachodni Klaster Energii

logo final

Mając na uwadze wolę Partnerów rozwijania współpracy dla osiągnięcia celów zmierzających do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, poprawy stanu środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza oraz stymulację rozwoju regionu z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w szczególności odnawialnych źródeł energii, uwzględniając potrzeby otoczenia i specyfikę regionu, Partnerzy postanawiają zawrzeć Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

MISJA

Misją Klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego, w tym jakości powietrza, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki efektywnemu wykorzystywaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym z wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz inne działania proefektywnościowe.

 

CELE KLASTRA

 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, głównie w zakresie poprawy jakości zasilania, przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk;
 • zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców regionu;
 • rozwój rozproszonych źródeł energii;
 • rozwój produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji;
 • poprawa stanu jakości powietrza poprzez zastąpienie indywidualnych kotłowni lokalną siecią ciepłowniczą lub zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłownictwa skutkujące zmniejszeniem „niskiej emisji”;
 • zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych;
 • zmniejszenie energochłonności gospodarki;
 • zmniejszenie kosztów energii dla odbiorcy końcowego;
 • aktywizacja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze względu na korzyści z zawarcia szerokiego porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami klastra energii, w tym lokalnego biznesu, odbiorców indywidualnych i władz samorządowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • stworzenie warunków do współdziałania wytwórców, konsumentów i prosumentów na rynku energii w celu zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowanie na energię elektryczną w miejscowościach słabiej zurbanizowanych;
 • inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.

PARTNERZY ZAŁOŻYCIELE

              powait zgorzelec Powiat Zgorzelecki
              bogatynia Gmina Bogatynia
              wegliniec Gmina Węgliniec
              piensk Gmina Pieńsk
             zawidow Gmina Zawidów
PGE Gónictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A
 PGE Energ Odnaw 1 PGE Energia Odnawialna S.A
 polskie pomidory jpg Polskie Pomidory Spółka Akcyjna
  citronex beztla1 Citronex I
     PEC

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni

 logo Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
logo top duże Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS sp. z o.o.
MEGA SERWIS MegaSerwis sp. z o.o.
 957 EPORE sp. z o.o.
 betrans 350px Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o.
   elbest logo ELBEST sp. z o.o.
   logo mini szpital Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielnym Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   

Klub Radych Niezależnych

Przewodniczący Klubu - Andrzej Tyc
Wiceprzewodnicząca Klubu - Eleonora Kozieł


1. Artur Bieliński
2. Iwona Derucka
3. Małgorzata Sokołowska

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki