Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Katarzyna Chamer - inspektor

Iwona Połaska - inspektor


tel. 75 77 61 565
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 206, I piętro budynku 8 A

 Do zadań biura należy:

 1. organizacja i obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i komisji stałych;
 2. prowadzenie rejestru podjętych uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;
 3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków interesantów;
 4. prowadzenie i udostępnienie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionego przez Radę Powiatu;
 5. przekazywanie do publikacji i ogłaszanie aktów prawa miejscowego oraz przepisów porządkowych;
 6. przygotowywanie uchwał Rady Powiatu do przekazania organom nadzoru nad jednostki samorządu terytorialnego;
 7. przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
 8. naliczanie diet radnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;
 9. udział w opracowywaniu projektów planów pracy Rady Powiatu, komisji stałych, planów szkoleń, narad, roboczych spotkań;
 10. organizacja i obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady;
 11. opiniowanie pod względem zgodności z technikami legislacyjnymi projektów aktów prawnych przygotowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu;
 12. przekazywanie Radcy Prawnemu wezwań sądowych;
 13. współuczestniczenie przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
 14. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu zgodnie z projektem porządku obrad oraz dostarczanie ich członkom zarządu;
 15. sporządzanie protokołów z posiedzenia zarządu zgodnie z § 61 Statutu Powiatu Zgorzeleckiego;
 16. prowadzenie zbioru dokumentów z posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
 17. aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych powiatu w formie uchwały Zarządu Powiatu;
 18. przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu merytorycznie zainteresowanym wydziałom i jednostkom organizacyjnym powiatu;
 19. przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu dotyczących spraw finansowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 20. obsługa administracyjno – biurowa wyborów i referendów;
 21. obsługa przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmowanych przez członków Zarządu;
 22. opracowywanie projektów finansowanych ze środków unijnych, realizowanie, rozliczanie i raportowanie w/w projektów;
 23. dokonywanie samokontroli wykonywanych zadań zgodnie z zasadami kontroli zarządczej;
 24. wykonywanie zadań określonych w Zarządzeniu Nr 53/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 17.10.2012 r. w sprawie ustanowienia „Regulaminu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu”;