Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przewodniczący Klubu - Andrzej Tyc
Wiceprzewodnicząca Klubu - Eleonora Kozieł

1. Artur Bieliński
2. Iwona Derucka
3. Małgorzata Sokołowska
4. Daniel Fryc

Marek Dołkowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego
pełni dyżur w czwartki od godz. 14:00 do godz. 15:00
pok. 206

Przewodniczący Klubu - Sławomir Zawada
Wiceprzewodniczący Klubu - Konrad Wysocki

Pozostali Członkowie Klubu:

 1. Urszula Ciupak,
 2. Wiesława Kisiel - Smółka
 3. Artur Sienkiewicz,
 4. Kazimierz Szczech,
 5. Mariusz Wieczorek,
 6. Małgorzata Wiśniewska,
 7. Marek Dołkowski

Informujemy, że wprowadzona w życie 28 maja br. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zmienia niektóre dotychczasowe czynności Marszałka Województwa  w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Art. 93 ust. 1 ww. ustawy wprowadza zmianę podmiotu informującego niezwłocznie o wystąpieniu ryzyka skażenia powietrza. Dotychczas był nim Marszałek Województwa, a po zmianach odpowiedzialny za generowanie tego rodzaju komunikatów będzie wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego.

TUTAJ publikujemy znowelizowaną ustawę.

 

 

 

 

 

Fot. ARC 
Źródło: PCZK

 

 

 

Żmija zygzakowata ( Vipera berus) to jedyny wąż jadowity na terenie Polski. Podlega ochronie gatunkowej. Najczęściej można ją spotkać na terenach podgórskich, łąkach, pastwiskach.


         
Jad żmii zygzakowatej jest stosunkowo słaby. Zawiera hemorraginę (uszkodzenie ściany naczyń), koagulinę (zatory) i cytolizynę ( uszkodzenie komórek). Szczególnie podatne na jego działanie są dzieci ze względu na małą masę ciała. Ukąszenie może być nieuświadomione przez osobę poszkodowaną, szczególnie jeśli jest to dziecko. Miejscowo obserwowane są dwa ślady po zębach jadowych oddalone o 5-10 mm,  pojawia się ból, zaczerwienienie, obrzęk, martwica. Po różnym czasie (minuty, godziny) rozwijają się objawy ogólne (ból głowy, nudności wymioty, biegunka, powiększenie w. chłonnych, niepokój, spadek ciśnienia, duszność, zaburzenia świadomości) prowadzące do wstrząsu.

Pierwsza pomoc polega na obmyciu zranienia zimną wodą i unieruchomieniu kończyny najlepiej poniżej poziomu ciała. Wskazane jest ochłodzenie kończyny za pomocą woreczków z lodem, okrycie poszkodowanego i podanie płynów najlepiej pozajelitowo. Metody polegające na nacinaniu rany i upuszczaniu krwi są historyczne i nie powinny być stosowane. Nie zaleca się również stosowania opasek uciskowych ( niektórzy autorzy dopuszczają opaskę uciskającą naczynia żylne powyżej zranienia w przypadku przedłużonego transportu do szpitala) zabronione są próby wysysania jadu. Należy monitorować funkcje układów krążenia i oddechowego. Zasadniczym postępowaniem jest podanie surowicy przeciwko jadowi żmij i chirurgiczne opracowanie zranienia. Postępowanie to powinno odbywać się na terenie ośrodka dysponującego zestawem p-wstrząsowym.

Podanie surowicy jest skuteczne do 20 ( max. 24) godzin po ukąszeniu. Ampułka 5ml zawiera  500j.a. końskiej i jest produkowana przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek Biomed w Warszawie. Podanie następuje domięśniowo, stosowane jest też ostrzyknięcie miejscowe. Podanie dożylne jest możliwe tylko w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć.

 

 Wykaz miejsc, w których surowica jest dostępna.

 

Źródło: PCZK

 

Fot. Vipera_berus_(Marek_Szczepanek)

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Paweł Hasiuk - kierownik

tel. 75 77 19 999,
fax. 75 77 50 206, 671
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
przy ul. Chrobrego 1

 

Odnośnik do strony Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

Tutaj prezentujemy link do RAPORTU DOBOWEGO sporządzanego  w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (www.rcb.gov.pl), w którym publikowane są informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby, oraz 

informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

 

 

Artykuły:

1. Budynek Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni

Bogatynia, ul. II Armii Wojska Polskiego 5; tel. 075/77 32 381, fax 075/77 41 676
Dyrektor: Beata Lipowicz     

 

2. Budynek Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu  Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Partyzantów 4; tel. 075/77 52 512, fax 075/77 52 118
Dyrektor: Dorota Chitruń

 

3. Budynek Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni   Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni 

Bogatynia, ul. Kościuszki 33; tel. 075/77 33 374, fax 075/77 32 179
Dyrektor: Katarzyna Koman

 

4. Budynek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Francuska 6; tel. 075/77 52 393, fax 075/77 56 663
Dyrektor: Jadwiga Barbara Buciuto

 

5. Budynek Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu  Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Powstańców Śląskich 1; tel. 075/77 52 444, fax 075/77 51 071
Dyrektor: Szymon Karolak

 

6. Budynek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10-10a; tel. 075/77 52 471, 075/77 52 473
Dyrektor: Małgorzata Łasek-Dowiat

 

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Powstańców Śląskich 1; tel. 075/64 92 564
Dyrektor: Ireneusz Stec

 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Powstańców Śląskich 1; tel. 075/77 52 608
Dyrektor: Jolanta Wolanin

 

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni

Bogatynia, ul. Kościuszki 33; tel./fax 075/77 32 125
Dyrektor: Agnieszka Dymarska

 

10. Budynek Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju

Opolno-Zdrój, ul. Świerczewskiego 3; tel. 075/77 38 306
Dyrektor: Sylwia Půta-Świercz

 

11. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie-Zdroju

Opolno-Zdrój, ul. Świerczewskiego 2; tel. 075/77 38 306
Dyrektor: Sylwia Půta-Świercz

 

12. Bydynek Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Przechodnia 8; tel. 075/64 91 630
Dyrektor: Danuta Świątek

 

13. Budynek Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Pułaskiego 11-13; tel. 075/77 54 964
Dyrektor: Renata Rosiejak

 

14. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Pułaskiego 11-13; tel. 075/77 54 964
Dyrektor: Barbara Zagórska

 

15. BudynekWielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12; tel. 075/77 56 921
Dyrektor: Zofia Barczyk

 

16. Budynek Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu  Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14; tel. 075/77 55 605
Dyrektor: Danuta Plutecka
(foto. Mapy Google.pl)

 

17. Budynek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

Zgorzelec, ul. Bohaterów II AWP 8; tel. 075/77 61 505
Dyrektor: Renata Andrysz

Zgodnie z art 26 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, a w jego skład wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie (w liczbie trzech osób, o czym stanowi statut powiatu). Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim, a członkostwa w tym organie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.
Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa materialnego. Zgodnie z art. 32 przywołanej wyżej ustawy do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) wykonywanie uchwał rady;
3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) gospodarowanie mieniem powiatu;
5) wykonywanie budżetu powiatu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Ustawa nie wprowadza szczególnych zasad funkcjonowania zarządu, pozostawiając tę  kwestię do określenia w statucie powiatu. Statut Powiatu Zgorzeleckiego dostępny jest tutaj: (LINK)

W skład Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wchodzą:

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak - Przewodniczący,

Mariusz Wieczorek - Wicestarosta,

Kazimierz Słabicki - Członek Zarządu,

Wiesława Kisiel-Smółka - Członek Zarządu,

Krzysztof Mazurek - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Kazimierz Szczech

Z-ca Przewodniczącego - Krzysztof Mazurek

Sekretarz - Małgorzata Wiśniewska

Członkowie Komisji:
- Eleonora Kozieł
- Marek Kurzyński
- Alicja Sośniak

 

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta

Przewodnicząca - Eleonora Kozieł

Z-ca Przewodniczącego - Alicja Sośniak

Członkowie Komisji:

- Wiesława Kisiel - Smółka

- Marek Kurzyński

- Krzysztof Mazurek

- Kazimierz Szczech

- Andrzej Tyc

- Mariusz Wieczorek

- Mateusz Włos 

- Wiktoria Rataj 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska

Przewodniczący - Marek Dołkowski

Zastępca Przewodniczącego - Mariusz Wieczorek

Członkowie Komisji:
- Daniel Fryc
- Artur Sienkiewicz
- Kazimierz Słabicki
- Małgorzata Sokołowska
- Stanisław Żuk
- Mateusz Włos
- Wiktoria Rataj

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący - Sławomir Zawada

Z-ca Przewodniczącego - Wiesława Kisiel-Smółka

Członkowie Komisji:
- Artur Bieliński
- Urszula Ciupak
- Iwona Derucka
- Andrzej Tyc
- Małgorzata Wiśniewska
- Wiktoria Rataj

 

 

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, w jej skład wchodzi 21 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązującą ordynacją.

W skład Rady Powiatu Zgorzeleckiego kadencji 2014-2018 wchodzą:

 1. Stanisław Żuk - Przewodniczący
 2. Marek Dołkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Artur Sienkiewicz- Wiceprzewodniczący

  pozostali radni:
 4. Artur Bieliński
 5. Urszula Ciupak
 6. Iwona Derucka
 7. Daniel Fryc
 8. Wiesława Kisiel - Smółka
 9. Eleonora Kozieł
 10. Marek Kurzyński
 11. Krzysztof Mazurek
 12. Kazimierz Słabicki
 13. Małgorzata Sokołowska
 14. Alicja Sośniak
 15. Kazimierz  Szczech
 16. Andrzej Tyc
 17. Mariusz Wieczorek
 18. Małgorzata Wiśniewska
 19. Mateusz Włos
 20. Sławomir Zawada
 21. Wiktoria Rataj
KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki