Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów szkolnych
Z dniem 11 czerwca rusza konkurs zorganizowany przez Starostę Zgorzeleckiego Urszulę Ciupak pn. „Budżet Uczniowski”. Konkurs jest jedną z propozycji praktycznego współuczestnictwa, mającą na celu zaangażowanie Uczniów/Wychowanków Szkół i Placówek...
Ogłoszenie o konkursie plastycznym
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Mieszkam w ciekawym miejscu” edycja II. Czas trwania konkursu: 11.06-15.10.2018r.
...
Ogłoszenie o konkursie literackim
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Cudze chwalicie…” edycja II. Czas trwania konkursu: 11.06-15.10.2018r.
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu przypomina, że na mocy ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o...
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów...
Ogłoszenie o konkursie plastycznym
Ogłoszenie o konkursie literackim
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nieodpłatna pomoc prawna
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Aktualności

25 styczeń 2012

XVI sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XVI sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która  odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu Nr XV/2011 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3.    Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4.    Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
5.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a)    zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego,
b)    określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
c)    zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2012 rok,
d)    przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu zgorzeleckiego za rok 2011,
e)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2012 rok,
f)     zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2012.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawy organizacyjne.
8.    Zamknięcie sesji.

Po raz jedenasty, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu wspólnie z Musikschule „Johann Adam Hiller” w Görlitz, zorganizowały Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny.  

Konkurs rozpoczął się koncertem inauguracyjnym 12 stycznia w sali koncertowej  Musikschule. Kolejne dwa dni upłynęły na przesłuchaniach uczestników w trzech kategoriach: fortepian solo, duety fortepianowe i zespoły kameralne. Uczestnicy zostali ocenieni, przez profesorów Akademii Muzycznych z Polski i Niemiec, w siedmiu grupach wiekowych.

Nagrody specjalne Starosty Zgorzeleckiego zdobyli: Sabina Bury (PSM II st. przy ZSM w Rzeszowie) za najlepszą interpretację utworu Fryderyka Chopina, Katarzyna Zawada (PSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu) dla najmłodszego wykonawcy z powiatu zgorzeleckiego oraz Karolina Marciniak (PSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu) dla najlepszego uczestnika z terenu powiatu zgorzeleckiego

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Görlitz/Zgorzelec zakończył się galą laureatów i rozdaniem nagród w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.


Źródło: PSM w Zgorzelcu

 

Podobnie jak Muzeum Przyrodnicze i Muzeum Łużyckie, także Muzeum Śląskie w Görlitz zaprasza w dniach 21 i 22 stycznia wszystkie Babcie i Dziadków z wnukami do bezpłatnego zwiedzania swoich wystaw.

Pomysł niecodziennego świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka zrodził się we Wrocławiu. W ubiegłym roku do akcji wrocławskich muzeów przyłączyło się Muzeum Przyrodnicze w  Gӧrlitz. Z sukcesem, bo w ciągu dwóch dni, muzealne ekspozycje prezentujące „Przyrodę Górnych Łużyc”, zwierzęta dżungli i sawanny oraz okazy żywej fauny w muzealnym wiwarium, obejrzało aż 400 osób !

W tym roku do rodzinnych wizyt zapraszają już także inne muzea Europa – Miasta. Dziadkowie z wnukami będą mogli bezpłatnie odwiedzić Muzeum Łużyckie, gdzie dzięki wystawom Izba Łużycka i „Na nowym wśród obcych” można będzie odbyć prawdziwą podróż w czasie. To niepowtarzalna okazja przybliżenia wnukom historii rodziny i miejsca, w którym żyją.

Także w Muzeum Śląskim w Görlitz na odwiedzających czeka wiele ciekawych wystaw, które pozwolą lepiej poznać Śląsk, fascynującą krainę o burzliwej historii i różnorodnej kulturze, leżącą w środku Europy. Wśród licznych eksponatów prezentujących śląskie rzemiosło i rękodzieło artystyczne z okresu od XVII do XIX wieku nie brakuje przedmiotów codziennego użytku, dzieł rzemieślników i artystów, dzieł sztuki oraz wyrobów przemysłowych. Zgromadzone na przeszło 2 tys. m² powierzchni wystawienniczej, razem z dokumentami dotyczącymi życia wielkomiejskiego, przedstawiają bogaty w detale obraz Śląska w XIX i XX wieku.      


Muzeum Przyrody: sobota i niedziela od 10.00 do 17.00Muzeum Łużyckie: sobota i niedziela od 13.00 do 17.00
Muzeum Śląskie: sobota i niedziela od 10.00 do 16.00

Opracowała: Renata Burdosz / Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Mediami

Pożary, podtopienia czy fałszywe alarmy to chleb powszedni straży pożarnej. Oto zestawienie zdarzeń, z którymi w 2011 r. musieli się zmierzyć powiatowi strażacy z  jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2011r. na terenie powiatu zgorzeleckiego jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Państwowej Straży Pożarnej, OSP włączone do systemu) uczestniczyły w 1913 zdarzeniach z tego:
-  887 pożarów- nastąpił wzrost o 172 pożary do 2010r. ( 715 )  
- 903 miejscowych zagrożeń
- 123 alarmy fałszywe.


W rozbiciu na poszczególne gminy powiatu liczba interwencji przedstawia się następująco:

    - Bogatynia - 312 pożarów, 253 miejscowe zagrożenia, 49 alarmów fałszywych;
    - Pieńsk – 108 pożarów, 72 miejscowe zagrożenia, 12 alarmów fałszywych;
    - Sulików – 75 pożarów, 47 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe;
    - Węgliniec – 90 pożarów, 138 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe;
    - Zawidów – 37 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe;
    - miasto Zgorzelec – 196 pożarów, 259 miejscowych zagrożeń, 44 alarmy fałszywe;
    - gmina Zgorzelec – 69 pożarów, 119 miejscowych zagrożeń, 8 alarmów fałszywych.

Tradycyjnie miesiącami o najwyższej ilości zdarzeń były: marzec 327, czerwiec 178, lipiec – 227.

Liczba pożarów z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje obiektów:
- 129 pożarów w obiektach mieszkalnych; użyteczności publicznej;
- 14 pożarów w obiektach produkcyjnych i magazynowych;
- 37 pożarów środków transportu;
- 707 pożary lasów; rolnictwie i uprawach; innych obiektów.

Liczba miejscowych zagrożeń z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje obiektów:
- 353 miejscowych zagrożeń w obiektach użyteczności publicznej; mieszkalnych;
- 7 miejscowych zagrożeń w obiektach produkcyjnych; magazynowych;
- 111 miejscowych zagrożeń w środkach transportu;
- 432 miejscowe zagrożenia w lasach; rolnictwie i uprawach; innych obiektach.

Odnotowano 2 duże pożary:
- w dniu 29.05.2011r. na ul. Wiejskiej w Bogatyni, w wyniku którego spaleniu uległ nieużytkowany, zabytkowy kościół z XV wieku. W gaszeniu pożaru udział brało łącznie 11 zastępów straży pożarnej, 50 strażaków.
- w dniu 28.12.2011r. na ul. Wojska Polskiego 9 w Węglińcu. Zapaleniu uległ dach budynku wielorodzinnego. Z budynku ewakuowano 14 mieszkańców. W zdarzeniu uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej, 40 strażaków.

Z kolei największe miejscowe zagrożenie miało miejsce w dniu 08.01.2011r. w miejscowości Sulików, na sutek gwałtownych przyborów wód, 6 zastępów PSP i OSP prowadziło działania mające na celu obronę przed zalaniem budynków mieszkalnych;
W statystykach Komendy Powiatowej PSP podczas zdarzeń śmierć poniosło 13 osób, rannych zostało 125 osób w tym 4 ratowników.
    
Działalność kontrolno-rozpoznawcza prowadzona przez Komendę Powiatową  PSP w Zgorzelcu, w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
   
Przeprowadzono 57 kontroli, w wyniku których Komendant Powiatowy PSP wydał 29 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie usterek w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektów.

W przypadku 23 obiektów budowlanych Komendant Powiatowy PSP zajął stanowisko w sprawie zgodności ich wykonania z projektem budowlanym.

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie o wezbraniu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz o opadach marznącego deszczu.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:5

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 20:00 dnia 18.01.2012 do godz. 20:00 dnia 19.01.2012
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: Prognozowane opady deszczu i topnienie pokrywy śnieżnej spowodują wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych do stanów alarmowych szczególnie w zlewniach Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy.  Wzrosty stanów wody powyżej stanów  alarmowych przewidywane są na Czernej Małej.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk


OSTRZEŻENIE Nr 8


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 18.01.2012 do godz. 08:00 dnia 19.01.2012
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. Opady początkowo wystąpią na zachodzie województwa, później przemieszczać się będą na wschód.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik
Godzina i data wydania: godz. 14:25 dnia 18.01.2012

 

PCZK

W Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu w miniony czwartek (12.01.2012 r.), odbył się finał Szkolnej Sceny Talentów, zorganizowany przez Szkolną Agencję Kulturalną „NoToCo”, która działa w liceum. Do konkursu stanęło 15 uczestników, którzy prezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności. Oceny występów podjęło się jury złożone z władz powiatu, miasta i gminy, a także młodzież z innych szkół, realizujących projekt Saksońskiej Agencji Oświatowej – „InterKulturManagement”.

I miejsce zajęła Barbara Polonis z klasy II F. Na drugim miejscu uplasowali się Konrad Mikułko i Łucja Szymańska. Trzecie miejsce zajął zespół Lost in  Myself.

Wyróżnienia otrzymały: Joasia Janeczko i Paulina Gołębiewska. Laureaci dwóch pierwszych miejsc wystąpią w czerwcu na festiwalu Boomfest, który będzie podsumowaniem realizacji projektu EWT „InterKulturManagement. Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołach”.

Finał Szkolnej Sceny Talentów to przedsmak planowanej na czerwiec ogromnej imprezy pod nazwą BOOMFEST, która ma być zwieńczeniem projektu.

Źródło: LO im. B. Śniadeckich w Zgorzelcu

Zgorzelecka świetlica „Gawrosz” Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży 13 stycznia 2012 r. obchodziła swoje 15-ste urodziny. Z tej okazji kierownictwo świetlicy zorganizowało uroczyste spotkanie, na które przybył m.in. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Placówka działa na terenie miasta Zgorzelec od 1996 r. otaczając opieką dzieci zagrożone patologiami społecznymi. Podopiecznymi placówki są dzieci , które ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach rozwoju często znajdują się w dramatycznej sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Ponadto stanowią tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Podstawowym celem pracy placówki jest uodpornienie jak największej liczby dzieci i młodzieży od wszelkiego rodzaju uzależnień poprzez dobrowolne i świadome uczestnictwo w życiu działających grup socjoterapeutycznych. Świetlica „Gawrosz” jest miejscem w którym dzieci z rodzin patologicznych otrzymują opiekę, uczestnicząc w programie przy zastosowaniu różnych form i metod pracy takich jak zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, gry i zabawy rozwojowe oraz kolonie letnie.

Placówka od piętnastu lat funkcjonuje na mapie działalności profilaktycznej miasta Zgorzelec i współpracuje z samorządem miejskim w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Posiada kompleksową ofertę stanowiącą realną alternatywę dla dzieci i młodzieży. Efektem działalności „Gawrosza” jest szereg korzystnych dla naszego lokalnego środowiska zjawisk.

Zagrożenia, przed którymi stoją dziś młodzi ludzie wymagają wydolnego systemu profilaktyki. Oferta Gawrosza takie warunki stwarza. Realizowany program Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży „Gawrosz” jest jednym z elementów składowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu.

Źródło: UM Zgorzelec

 

Polecamy
Kalendarium
Październik 2018
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki