Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Konkurs „Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA”
Chcąc rozbudzić zainteresowanie przyrodą, kulturą, tradycją i zabytkami regionu wśród turystów oraz mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, Starosta Zgorzelecki ogłasza konkurs fotograficzny „Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA”.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku rozstrzygnięty.
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwart konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
Zaproszenie do konsultacji wieloletniego programu współpracy z NGO
Szanowni Państwo!  Powiat Zgorzelecki zaprasza do konsultacji wieloletniego programu współpracy z NGO.
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu przypomina, że na mocy ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o...
Konkurs „Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA”...
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w...
Zaproszenie do konsultacji wieloletniego programu współpracy z NGO...
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Aktualności

Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego informuje o przesuwającym się po Nysie Łużyckiej zatorze lodowym, który utworzył się w godzinach porannych  w Krzewinie.  O godzinie 10:23 zator o grubości 1,5 m rozciągnął się na długość ok. 3 km. Wśród lodu jest bardzo dużo pni i kłód. W związku z tą sytuacją, na zagrożonym terenie, prowadzony jest stały monitoring mostów i urządzeń  przez zastępy Straży Pożarnej oraz na bieżąco przekazywane są informacje do odpowiednich jednostek administracyjnych.

Informacja z godz. 13:51

Komendant KP PSP przekazał telefonicznie informację, że zator zmniejszył się o ok. 300 - 400 metrów, jednak dalej występuje pomiędzy Krzewiną i Radomierzycami, ale na razie nie posuwa się naprzód. Poziom wody w Nysie Łużyckiej w okolicach zatoru lodowego obniżył się.

Informacja z 21 lutego, godz. 9:00

Z przekazanych dzisiaj o godzinie 9:00 informacji przez zastępy JRG PSP w Zgorzelcu wynika, że zator lodowy na Nysie Łużyckiej pod wpływem temperatury i płynącej wody roztapia się, kruszy i spływa nie stwarzając zagrożenia. Uwolnione kłody drzew większości zatrzymują się na wypłyceniach i przy brzegach rzeki lub spływają razem z krą.

 

Zapraszamy na XVII sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która  odbędzie się w dniu 22 lutego 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2011 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Sprawozdanie z pracy Starostwa za 2011 rok.
5. Sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych przez interesantów na pracę podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat zgorzelecki za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
   a) zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego,
   b) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
   c) zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
   d) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
   e) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
  f) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie nauczania,
   g) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33,
   h) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33,
   i) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  o dwuletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie nauczania,
   j) likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni przy ul. Waryńskiego 19/21,
  k) wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Nysa Łużycka,
   l) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2012 rok,
m) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Ciszewskiego na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,
   n) nadania Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji

W nowym roku szkolnym 2012/13 zgodnie z Reformą  Programową Szkolnictwa Zawodowego  wchodzą zmiany w kształceniu. Reforma programowa wiąże się  z wydłużeniem cyklu kształcenia w niektórych kierunkach zawodowych oraz modyfikacją programów nauczania w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu kształci obecnie w zawodach (szkoły zawodowe):
- blacharz samochodowy
- cukiernik
- elektryk
- fryzjer
- kucharz małej gastronomii (od nowego roku szkolnego-kucharz) - obecnie cykl trwa 2   
  lata
- lakiernik -becnie cykl trwa 2 lata
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter-elektronik
- piekarz
- sprzedawca - obecnie cykl trwa 2 lata
- stolarz
- tapicer

WSZYSTKIE zawody w zasadniczych szkołach zawodowych będą od września 2012 zawodami  w 3-letnim cyklu kształcenia, w tym również kucharz, lakiernik i sprzedawca .

ZSP im. E. Plater ma możliwość kształcenia w zawodach: fotograf, krawiec, obuwnik, zegarmistrz, złotnik-jubiler. Uczniowie zainteresowani tymi kierunkami muszą mieć podpisaną umowę z pracodawcami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje uprawniające do kształcenia młodzieży.

Źródło: ZSP im. E. Plater

16 luty 2012

Nie dla czadu

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu apeluje o rozsądek i rozwagę podczas dogrzewania mieszkań i domów. Przypomina także właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku dbania o instalację gazową i wentylacyjną.

Od początku 2012 roku na terenie powiatu zgorzeleckiego odnotowano 46 pożarów, 59 miejscowych zdarzeń. W pożarach oraz miejscowych zdarzeniach rannych zostało 12 osób. W tym odnotowano 15 zdarzeń, które związane były z nieprawidłową eksploatacją przewodów kominowych.

W ubiegłym roku na terenie powiatu zgorzeleckiego jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Państwowej Straży Pożarnej, OSP włączone do systemu) uczestniczyły w 1913 zdarzeniach.

W okresie od 1 do 12 lutego br. na terenie kraju w pożarach śmierć poniosło 48 osób, 231 zostały ranne, a w zdarzeniach z tlenkiem węgla - śmiertelnemu zaczadzeniu uległo  27  osób i  528 zostało podtrutych.

Więcej szczegółów tutaj

Źródło: KPPSP w Zgorzelcu

W Domu Jakuba Boehme w Zgorzelcu do końca lutego br. można oglądać wystawę prac uczestników konkursu fotograficznego pn. ZGORZELEC OBIEKTYWnie.  Konkurs MIASTO W OCZACH MŁODYCH został zorganizowany przez Anetę Błaszkiewicz i Karolinę Prusiecką oraz Stowarzyszenie Euroopera i był skierowany do uczniów zgorzeleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgorzelec, w wykonanych przez młodzież fotografiach, jest przedstawiony zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Wystawa jest dokumentacją zmian zachodzących w mieście, ale być może przyczyni się również do refleksji, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co my - mieszkańcy możemy jeszcze zrobić dla poprawy estetyki i wygody życia w naszym otoczeniu.

 Jury w składzie: Małgorzata Auksztulewicz, Zenon Auksztulewicz, Waldemar Bena, Jan Skulski przyznało I miejsce Adriannie Judy z LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, II miejsce Adrianowi Kwiatkowskiemu z ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w  Zgorzelcu, III miejsce Damianowi Lickindorfowi z Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu.

Źródło: LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało kolejny komunikat o marznących opadach deszczu,  intensywnych opadach śniegu, zamieciach i zawiejach na obszarze województwa dolnośląskiego.

Prognoza na I dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 16.02.2012
                    do godz. 07:30 dnia 17.02.2012

Zjawisko/Stopień zagrożenia: intensywne opady śniegu/2, zawieje/zamiecie śnieżne/2, silny wiatr/1, opady marznące/1
Orientacyjny przebieg: Wydano depeszę OSTRZEŻENIE nr 19 z ważnością od godz. 03:00 dnia 15.02.2012 do godz. 09:00 dnia 16.02.2012. Nad ranem 17.02.2012 w zachodniej połowie województwa przewiduje się miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Prognoza na II dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 17.02.2012
                    do godz. 07:30 dnia 18.02.2012

Zjawisko/Stopień zagrożenia: opady marznące/1
Orientacyjny przebieg: Rano 17.02.2012 we wschodniej połowie województwa przewiduje się miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Uwagi: Prognoza jest informacją orientacyjną. W przypadku dalszego prognozowania wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, wydana zostanie depesza OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE.

Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Data wydania: godz. 13:02 dnia 15.02.2012

W czwartek 9 lutego br. czworo uczniów z bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie uczestniczyło w kolejnym już spotkaniu z uczniami z Mittelschule Jonsdorf, którzy tym razem byli gospodarzami spotkania. W bogatym programie, przygotowanym przez młodzież z Jonsdorfu, znalazły się m.in następujące punkty:

- oprowadzanie po szkole przez niemieckich uczniów (po polsku),

- wspólna niemiecko-polska lekcja geografii na temat powstawania Gór Łużyckich,

- karnawał na lodzie przy współudziale innych szkół z Niemiec i Czech,

- zwiedzanie pobliskiej motylarni.

Spotkanie odbyło się w ramach wspólnie realizowanego projektu pn. "Poznaj bliżej swojego sąsiada - spotkania polskich i niemieckich uczniów w ramach współpracy międzyszkolnej", współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 

Polecamy
Kalendarium
Luty 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki