Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
20 lat Powiatu Zgorzeleckiego
Sesją Rady Powiatu Zgorzeleckiego oraz uroczystą galą połączoną z koncertem Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów uczczono 20-lecie Powiatu Zgorzeleckiego.
Rozstrzygnięcie konkursu "Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap WIOSNA"
Anna Niedobitek, Jan Tołoko i Katarzyna Ejsmont zostali laureatami konkursu fotograficznego „Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap WIOSNA”.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2019
Przemarsz ulicami Zgorzelca, uroczysta akademia, wręczenie odznaczeń i medali oraz defilada pocztów sztandarowych i pojazdów pożarniczych uświetniły uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz 20-lecia Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu.
Okrągły jubileusz Błękitnych Kamizelek
W sobotę 27 kwietnia br. w Pałacu w Łagowie odbył się X Jubileuszowy Przegląd Kultury Ludowej „Święto Błękitnej Niezapominajki”, na którym obchodzono 10-lecie powstania Zespołu Górnołużyckie Błękitne Kamizelki.
20 lat Powiatu Zgorzeleckiego
Rozstrzygnięcie konkursu "Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap...
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2019
Okrągły jubileusz Błękitnych Kamizelek

Aktualności

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w transgranicznym partnerstwie z EURES TriRegio zaprasza po raz kolejny mieszkańców powiatów przygranicznych oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy za granicą na polsko-czesko-niemieckie targi pracy.

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji w 2012 roku staży. Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych do składania wniosków w terminie od 22 lutego 2012r. do 14 marca 2012r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w Urzędzie w  pokoju nr  110
(telefon - 757755605,  wew. 110 lub 757770530) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na finansowanie staży przewidywana jest organizacja staży trwających  nie dłużej niż 6 miesięcy i maksymalnie do 30 listopada br.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji ( nie ma również procedury odwoławczej od odmowy przyznania stażu).

Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:
- możliwość zatrudnienia osoby odbywającej staż po jego zakończeniu na okres co najmniej
   trzech  miesięcy,
- kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku,
- dotychczasowa współpraca z tut. Urzędem i efektywność zatrudnieniowa poprzednich programów,
w których wnioskodawca uczestniczył,
- stan zatrudnienia u pracodawcy w ostatnim okresie, występujące w nim zmiany oraz ich przyczyny,
- program stażu i uzyskiwane w jego trakcie kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu będzie dysponował możliwością organizacji staży w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z uwagi na obowiązujące przy realizacji projektu kryteria dostępu staże będą głównie adresowane do osób bezrobotnych:
- po 50 roku życia,
- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- długotrwale bezrobotnych,
- z terenów wiejskich,
które dotychczas nie uczestniczyły w w/w projekcie.

Nowy formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępny jest na stronie internetowej urzędu: http://pup.zgorzelec.ibip.pl w zakładce w zakładce „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - Staże”.

Źródło: PUP Zgorzelec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu, który przyjął patronat nad Konkursem jest zadowolony z wiedzy jaką prezentowała młodzież z trzynastu gimnazjów powiatu zgorzeleckiego. Organizator czyli Gimnazjum w Węglińcu jak zawsze perfekcyjnie podszedł do tematu i organizacja konkursu była sprawna oraz sprawiła , że uczestnicy nie czuli się zestresowani.

W konkursie uczestniczyło 26 uczniów, którzy zmagali się z trudnymi pytaniami w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz anatomii i fizjologii człowieka.

Do powiatowych eliminacji, szkoły zgłosiły po dwóch uczniów wyłonionych na drodze konkursów wewnątrzszkolnych. Uczestnicy mieli 45 minut by odpowiedzieć  na 25 pytań otwartych i sześć zamkniętych, za które można było uzyskać maksymalnie 58 punktów. Finaliści zdobyli niewiele mniej, bo 44 punkty zdobyła Julia Karska z Niepublicznego Gimnazjum w Zgorzelcu i I miejsce, 43 punkty zdobyła Justyna Warchoł z Gimnazjum Nr 2 w Zgorzelcu i II miejsce. Trzy osoby zdobyły równorzędnie trzecie miejsce z punktacją na tym samym poziomie 41punktów: Anna Ancygier z Gimnazjum w Węglińcu,  Kinga Kociełowicz z Gimnazjum Nr 2 w Zgorzelcu oraz Monika Stachura Gimnazjum Nr 3 w Zgorzelcu.

Przyznano także trzy wyróżnienia, Kasjanie Wiśniewskiej z Gimnazjum Nr 3 w Zgorzelcu , Magdalenie Iwaniak z Gimnazjum Nr 1 w Zgorzelcu oraz Sandrze Andryjiszyn z Gimnazjum w Jerzmankach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu bardzo dziękuje organizatorom, opiekunom i ich uczniom za pogłębianie wiedzy w tak trudnym temacie oraz Urzędowi Miasta w Zgorzelcu za wsparcie finansowe na nagrody. Z pewnością wiedza pozyskana do konkursu przełoży się nie tylko na odpowiedzialność za własne zdrowie i życie ale także na wybór przyszłego zawodu.

Przygotowała: Grażyna Niedziela (PSSE)

 


      

W poniedziałek, 20 lutego br., w restauracji „Kaprys” odbyło się spotkanie pn. „Miniforum Gospodarcze”, inaugurujące drugi sezon działalności i współpracy samorządów lokalnych z pracodawcami i przedsiębiorcami z terenu powiatu zgorzeleckiego. Inicjatorami oraz organizatorami spotkania były - Starostwo Powiatowe i Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, m.in.: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Janik, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Jerzy Stachyra wraz z sekretarzem  Danielem Frycem,  Burmistrz Miasta Zawidów Józef Sontowski, jego zastępca Robert Łężny i sekretarz Marcin Rogacki. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor zgorzeleckiego szpitala i przewodnicząca Rady Miasta Zgorzelec Zofia Barczyk, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Marta Idzik, Dyrektor Oddziału Elektrowni Turów Roman Walkowiak oraz właściciel firmy Citronex Artur Toronowski.

Po uroczystym otwarciu spotkania i przywitaniu przybyłych gości, Wojciech Brzeziński – wiceprzewodniczący związku ZPPZ, złożył gratulacje i życzenia Zofii Barczyk, z okazji wygranej w plebiscycie, zorganizowanym przez tygodnik regionalny „Nowiny Jeleniogórskie” i przyznania jej tytułu „Człowieka Roku 2011”.

Miniforum Gospodarcze to drugie spotkanie, podczas którego rozmawiano o inwestycjach, najbliższych planach, wsparciu dla rozwoju firm i ZPPZ. Wymieniano doświadczenia i poglądy, a także omawiano zarówno trudności, z jakimi samorządy najczęściej borykały się podczas realizacji inwestycji, jak i efektywne rozwiązania, które zastosowano.

Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego informuje o przesuwającym się po Nysie Łużyckiej zatorze lodowym, który utworzył się w godzinach porannych  w Krzewinie.  O godzinie 10:23 zator o grubości 1,5 m rozciągnął się na długość ok. 3 km. Wśród lodu jest bardzo dużo pni i kłód. W związku z tą sytuacją, na zagrożonym terenie, prowadzony jest stały monitoring mostów i urządzeń  przez zastępy Straży Pożarnej oraz na bieżąco przekazywane są informacje do odpowiednich jednostek administracyjnych.

Informacja z godz. 13:51

Komendant KP PSP przekazał telefonicznie informację, że zator zmniejszył się o ok. 300 - 400 metrów, jednak dalej występuje pomiędzy Krzewiną i Radomierzycami, ale na razie nie posuwa się naprzód. Poziom wody w Nysie Łużyckiej w okolicach zatoru lodowego obniżył się.

Informacja z 21 lutego, godz. 9:00

Z przekazanych dzisiaj o godzinie 9:00 informacji przez zastępy JRG PSP w Zgorzelcu wynika, że zator lodowy na Nysie Łużyckiej pod wpływem temperatury i płynącej wody roztapia się, kruszy i spływa nie stwarzając zagrożenia. Uwolnione kłody drzew większości zatrzymują się na wypłyceniach i przy brzegach rzeki lub spływają razem z krą.

 

Zapraszamy na XVII sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która  odbędzie się w dniu 22 lutego 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2011 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Sprawozdanie z pracy Starostwa za 2011 rok.
5. Sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych przez interesantów na pracę podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat zgorzelecki za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
   a) zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego,
   b) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
   c) zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
   d) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
   e) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
  f) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie nauczania,
   g) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33,
   h) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33,
   i) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  o dwuletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie nauczania,
   j) likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni przy ul. Waryńskiego 19/21,
  k) wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Nysa Łużycka,
   l) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2012 rok,
m) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Ciszewskiego na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,
   n) nadania Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji

W nowym roku szkolnym 2012/13 zgodnie z Reformą  Programową Szkolnictwa Zawodowego  wchodzą zmiany w kształceniu. Reforma programowa wiąże się  z wydłużeniem cyklu kształcenia w niektórych kierunkach zawodowych oraz modyfikacją programów nauczania w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu kształci obecnie w zawodach (szkoły zawodowe):
- blacharz samochodowy
- cukiernik
- elektryk
- fryzjer
- kucharz małej gastronomii (od nowego roku szkolnego-kucharz) - obecnie cykl trwa 2   
  lata
- lakiernik -becnie cykl trwa 2 lata
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter-elektronik
- piekarz
- sprzedawca - obecnie cykl trwa 2 lata
- stolarz
- tapicer

WSZYSTKIE zawody w zasadniczych szkołach zawodowych będą od września 2012 zawodami  w 3-letnim cyklu kształcenia, w tym również kucharz, lakiernik i sprzedawca .

ZSP im. E. Plater ma możliwość kształcenia w zawodach: fotograf, krawiec, obuwnik, zegarmistrz, złotnik-jubiler. Uczniowie zainteresowani tymi kierunkami muszą mieć podpisaną umowę z pracodawcami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje uprawniające do kształcenia młodzieży.

Źródło: ZSP im. E. Plater

Polecamy
Kalendarium
Czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki