Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Konkurs plastyczny "Przyjazny Powiat"
Starosta Zgorzelecki ogłasza konkurs plastyczny "Przyjazny Powiat" przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Konkurs potrwa od 11 marca do 24 maja br.
Rozstrzygnięcie konkursu "Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA"
Jarosław Fajkowski, Anna Niedobitek i Andrzej Pieńkowski to laureaci konkursu fotograficznego „Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA”.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 r.
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 r.
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu przypomina, że na mocy ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o...
Konkurs plastyczny "Przyjazny Powiat"
Rozstrzygnięcie konkursu "Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap...
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok...
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Aktualności

Wicestarosta Mariusz Tureniec wziął udział w zorganizowanym przez Straż Graniczną sympozjum naukowym nt. zarządzania kryzysowego.

W dniach 26-27.10.2011 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się sympozjum naukowe pn. „Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego”, nad którym patronat objął Komendant Główny Straży Granicznej. Sympozjum zorganizował Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG przy współudziale Sztabu Komendanta Głównego SG oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Skład komitetu programowo-naukowego stanowiło szacowne grono przedstawicieli kadry akademickiej – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor”, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, delegacji samorządów terytorialnych – Starostwa Powiatowego w Lubaniu, Zgorzelcu, Kłodzku oraz Miasta i Gminy Lubań.

Celem sympozjum było poszukiwanie efektywnych procedur zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego.

Prelegenci sympozjum dyskutowali nad współczesnym podejściem do pojęcia bezpieczeństwa. Wiele uwagi poświęcono organizacji skutecznego zarządzania w sytuacji kryzysu. Omówiono działania podejmowane przez odpowiedzialne służby w warunkach zagrożeń powodziowych i powodzi w wybranych rejonach Dolnego Śląska. Ubiegłoroczną akcję powódź na terenie powiatu zgorzeleckiego zreferował Piotr Pawlas – pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego. Uczestnicy sympozjum mogli także obejrzeć, dokumentującą bogatyński kataklizm, wystawę fotografii autorstwa Ryszarda Sawickiego z Bractwa Ziemi Bogatyńskiej.

Przedstawiciele służb medycznych wypowiadali się na temat organizacji działań ratowniczych w warunkach zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

W trakcie sympozjum przeprowadzono symulację zdarzenia komunikacyjnego – będącego przykładem współdziałania służb w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze i słuchacze Ośrodka, funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału SG, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Sympozjum było doskonałą okazją do nie tylko naukowej dyskusji, ale także wymiany doświadczeń tych, którzy na co dzień zajmują się bezpieczeństwem powszechnym.

źródło: OSS SG w Lubaniu

25 październik 2011

Zasmakuj w Borach

Przedstawiamy Państwu publikację Subregionu Bory Dolnośląskie „Zasmakuj w Borach”, która z pewnością zachęci wszystkich amatorów dobrego jedzenia do wypróbowania prostych przepisów. Po wojnie wraz z reemigrantami przybyły nowe tradycje kulinarne, które skwapliwie pielęgnowano przez sentyment dla poprzedniej ojczyzny. Kuchnia tego regionu, mimo że nie ma długiej, wielowiekowej tradycji, jest bardzo smaczna i urozmaicona. Odnajdziemy w niej przepisy na potrawy, przyrządzane według tradycyjnych receptur z wykorzystaniem bogactwa Borów, charakterystyczne dla kuchni bałkańskiej, kresowej i śródziemnomorskiej.

Zachęcamy także do zapoznania się z nową zakładką strony Turystyka/Bory Dolnośląskie.

Publikacja Zasmakuj w Borach (format PDF - 6mb)

24 październik 2011

Ale pasztet!

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie wspólnie z Fundacją Pro Cultuare Bono, Zamkiem Kliczków, Dolnośląską Organizacją Turystyczną oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierników zaprasza na I Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich „Ale Pasztet” . Festiwal odbędzie się w dniach 11-13 listopada br. na Zamku Kliczków.

W ramach imprezy odbędą się konkursy adresowane do uczniów szkół o profilu gastronomicznym, profesjonalnych szefów kuchni oraz dla amatorów, czyli wszystkich mieszkańców regionu i lokalnej branży gastronomicznej.


W programie także:

 • liczne pokazy i warsztaty kulinarne prowadzone przez członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników.
 • Konferencje prasowe poświęcone gastronomii
 • Wystawy i prezentacje organizatorów i patronów imprezy


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich miłośników tradycyjnej kuchni regionalnej.


Regulaminy i formularze do pobrania ze strony stowarzyszenia:

Pliki do pobrania

Program festiwalu

11.11.2011r. (piątek)
Prowadzenie Konkursu – członkowie OSSKiC

10:00 – 11:00 – Przygotowanie do Konkursu (omówienie spraw organizacyjnych, przebranie się członków zespołu itp.)
11:00 – 15:00 – Konkurs (Zespoły startują co 15 min. Na przygotowanie potraw zespoły mają po 75 min.)
15:00 – 16:00 – Ekspozycja potraw konkursowych z możliwością ich degustacji
16:00 – 18:00 – Pokazy i warsztaty kulinarne
18:00 – 19:00 – Konferencja na temat Europejskiej Sieci Kulinarnego Dziedzictwa
Około   19:00 – Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród

12.11.2011r. (sobota)
Prowadzenie Konkursu – członkowie OSSKiC

10:00 – 11:00 – Przygotowanie do Konkursu (omówienie spraw organizacyjnych, przebranie się kucharzy itp.)
11:00 – 15:00 – Konkurs (kucharze startują co 15 min. Na przygotowanie potraw zespoły mają po 75 min.)
14:00 – 15:00 - Organizacja konferencji prasowej
15:00 – 16:00 – Ekspozycja potraw konkursowych z możliwością ich degustacji
16:00 – 17:00 – Pokazy i warsztaty kulinarne
Około   20:00 – Uroczysta Gala oraz rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród

13.11.2011r. (niedziela)
Prowadzenie Konkursu – członkowie OSSKiC

11:00 – 12:00 – Pokazy i warsztaty kulinarne
12:00 – 14:00 – Ocena zgłoszonych do konkursu potraw
14:00 – 15:00 – Pokazy i warsztaty kulinarne
15:00 – 16:00 – Ekspozycja zgłoszonych do konkursu produktów oraz rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

Przez wszystkie dni możliwość zapoznania się z ofertą sponsorów i patronów imprezy.

24 październik 2011

XIII sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XIII sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która  odbędzie się w dniu 27 października 2011 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu Nr XII/2011 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3.    Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zgorzeleckiego za rok szkolny 2010/2011.

5.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a)    wyboru biegłego rewidenta ds. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu za rok 2011,
b)    zmiany uchwały Nr LV/327/2006 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki,
c)    zmiany uchwały Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim,
d)    ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 w powiecie zgorzeleckim,
e)    zmiany załącznika do uchwały Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
f)    zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2011 rok,
g)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2011-2018,
h)    zmiany uchwały Nr XII/97/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez Starostę Zgorzeleckiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Sprawy organizacyjne.

9.    Zamknięcie sesji.

20 październik 2011

Talenciarz Roku 2011

W środę 19 października br., w zgorzeleckim Miejskim Domu Kultury odbyła się 3 edycja konkursu powiatowego Talenciarz Roku 2011. Patronat nad imprezą objął Starosta Zgorzelecki.

Talenciarzami Roku 2011 zostali rapujący uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary z Bogatyni – Piotr Mogielnicki i Krystian Jasiński, którzy wykonali własne utwory.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Zgorzelecki Górnik – Energetyk, a uroczystego otwarcia dokonała Jolanta Szymańska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. Przegląd talentów poprowadzili uczniowie ZSZiL – Anna Kordecka i Marcin Mastalerz, którzy, jak na profesjonalnych konferansjerów przystało, zaskakiwali publiczność świetnym scenariuszem oraz częstą zmianą strojów. I jak zauważyła, zasiadająca w Jury, Bożena Blansjaar – umiejętność prowadzenia gali to też talent.

Wśród uczestników Talenciarza Roku 2011 byli reprezentanci 4 szkół ponadgimnazjalnych – Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary z Bogatyni oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater ze Zgorzelca.

Mimo że konkurs został zdominowany przez muzyków, to jednak publiczność, zapełniająca salę widowiskową do ostatniego miejsca, miała okazję zobaczyć tancerza – Damiana Majkę (ZSZiL), zdobywcę II miejsca w konkursie, wykonującego układ choreograficzny w stylu popping oraz talent florystyczny Kornela Tomaszewskiego („Emilka”), który ułożył bukiet jesienny. Przepiękną wiązankę otrzymała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bogusława Witkowska, która, w imieniu Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego, wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy a laureatom – nagrody rzeczowe.

Z kolei uczniowie bogatyńskiego „Ogólniaka” – Oktawia Motylewska i Piotr Olewniczak zaprezentowali widzom swój talent aktorski (Wywiedzione ze słowa). Natomiast Karolina Sawicka, w asyście gitarzystów – Piotra Kaczmarskiego i Tomasza Sobiechowskiego, świetnie wykonała piosenkę Sam Brown – Stop (ZSZ Bogatynia). W przerwie, zupełnie spontanicznie, już poza konkursem i bez wcześniejszego przygotowania, uczestnicy Talenciarza Roku 2011wspólnie zgrali się i zagrali kilka znanych numerów. Po tej udanej improwizacji ponownie zagrał zespół „Leśny Dzban”, porywając publiczność do tańca.

Laureaci Talenciarza Roku 2011:

I miejsce     Piotr Mogielnicki i Krystian Jasiński (ZSZ im. św. Barbary w Bogatyni)

II miejsce     Damian Majka (ZSZiL im. Górnika i Energetyków Turowa w Zgorzelcu)

III miejsce     Karolina Zajfert (ZSZiL im. Górnika i Energetyków Turowa w Zgorzelcu)
(ex aequo)    Zespół „Leśny Dzban” (ZSZiL im. Górnika i Energetyków Turowa w Zgorzelcu)

Wyróżnienia otrzymali:

Wiktoria Ziaja (LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni)
Oliwia Kowalczyk (ZSP im. Emilii Plater w Zgorzelcu)
Katarzyna Bałajewicz (LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni)
Paweł Stawiarski (ZSP im. Emilii Plater w Zgorzelcu)

Wkrótce relacja video z imprezy.


20 październik 2011

Silne Kobiety mają siedzibę

Wczoraj miało miejsce uroczyste otwarcie siedziby Stowarzyszenia Silne Kobiety Bogatyni (SKB). Wśród zaproszonych gości nie zabrakło sprawdzonych przyjaciół organizacji - wicewojewody Ilony Antoniszyn-Klik, starosty Artura Bielińskiego i wicestarosty Mariusza Tureńca.

Siedziba SKB mieści się w prowadzonym przez powiat Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bogatyni. Stowarzyszenie zaadaptowało użyczony lokal aby stał się przyjazny dla beneficjentów i ułatwiał realizację celów statutowych. Najbliższe miesiące zapowiadają się  bowiem pod znakiem intensywnej pracy i działań społecznych. Jak mówi prezes SKB Joanna Zalewska-Sawicka, można będzie wziąć udział w takich projektach jak: warsztaty języka migowego (od listopada), warsztaty samorozwoju "Od inspiracji do kreacji" (XII 2011 - III 2012), szkolenia "ABC przedsiębiorczości" (I - III 2012), warsztaty języka czeskiego (III - VI 2012), Międzynarodowy Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz cykl spotkań promujących zdrowy styl życia. O szczegółach tych przedsięwzięć wszyscy zainteresowani mogą się dowiedzieć bezpośrednio w siedzibie SKB.

20 październik 2011

Energooszczędne seminarium

Na zaproszenie Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Pana Franciszka Wurszta młodzież Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych im. E. Plater  w Zgorzelcu uczestniczyła w dwudniowym seminarium:  „Energooszczędne budownictwo w rzemiośle-saksońsko-dolnośląska wymiana doświadczeń”. Spotkania odbywały się w miłych okolicznościach „Hotelu pod Orłem” w Zgorzelcu. Przyszli technicy budownictwa zapoznali się m.in. z tematem renowacji energetycznej budynków, energii odnawialnej oraz problemem wyczerpania zasobów kopalnianych. Tematy jakże ważne w dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego.

źródło: ZSiL

Polecamy
Kalendarium
Marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
 • HERG GMINY ZGORZELEC
  Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki