Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich
Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich
Kategoria: Aktualności
5.04.2023
Godz: 11:45
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.

2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.

4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.

5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.

7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet programu: 120.000.000 zł.

Wysokość wsparcia: 100%.

– do 8.000 zł (KGW do 30 członków),

– do 9.000 zł (KGW do 31-75 członków),

– do 10.000 zł (KGW ponad 75 członków).

Wkład własny: 0%.

Czas trwania projektu: do 31.12.2023.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)

Kto może złożyć wniosek ? Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Na co można uzyskać wsparcie ? Działalność statutową kół gospodyń wiejskich.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.

2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.

4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.

5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.

7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Opis:

Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2023.

2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2024.

3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.

4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

Termin składania wniosków: do 30 września 2023 lub wcześniejszego wyczerpania środków

Kontakt: T: 22 623 19 99 dyżur telefoniczny pn. – pt. w godz. 10.00-12.00

źródło: granty.pl

Foto: gov.pl

Unia Europejska Banner