XXVIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXVIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
22.10.2020
Godz: 09:03
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XXVIII sesję Rady, która odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II. p. sala 309).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów nr: XXVI/2020, XXVII/2020 z sesji Rady Powiatu
Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zgorzeleckiego w roku szkolnym 2019/2020.
5. Analiza wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego za I półrocze 2020 roku.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
b) zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego do 2020 roku”.
7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner