Akcja nasadzenia drzew lipowych
Akcja nasadzenia drzew lipowych
Kategoria: Aktualności
12.09.2023
Godz: 10:12
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W sobotę 9 września 2023 roku Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w ramach projektu ochrony przyrody i utrzymania terenów zieleni, zorganizowało akcję sadzenia drzew lipowych na terenie naszego powiatu. W ekologicznej akcji uczestniczył Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Celem tej inicjatywy było nie tylko promowanie ochrony środowiska, ale także wspieranie populacji pszczół, które odgrywają kluczową rolę w zapylaniu roślin i zachowaniu różnorodności biologicznej. To doskonała okazja do budowania więzi społecznych i kształtowania świadomości ekologicznej.

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu planuje kontynuować wysiłki na rzecz ochrony środowiska w przyszłości, aby wspólnie uczynić powiat zgorzelecki jeszcze bardziej przyjaznym dla przyrody i jej mieszkańców.

Pszczoły odgrywają kluczową rolę w procesie zapylania roślin, co z kolei wpływa na plony wielu gatunków roślin uprawnych. Wzrost urbanizacji i zmiany w krajobrazie naturalnym spowodowały spadek dostępności pożytku dla pszczół, co może mieć poważne konsekwencje dla produkcji żywności i różnorodności biologicznej. Drzewa lipowe są znane z obfitego kwitnienia, które przyciąga pszczoły i dostarcza im wartościowego nektaru i pyłku, nie tylko korzystnie wpływają na pszczoły, ale także stanowią ważny element różnorodności ekosystemu.

Działania takie jak akcja nasadzenia drzew lipowych są niezwykle istotne dla zachowania równowagi ekologicznej. Jednocześnie angażują one społeczność lokalną w troskę o środowisko naturalne i stanowią inspirujący przykład dla innych regionów.

Dziękujemy pszczelarzom z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu za ich pracę, zaangażowanie i wkład na rzecz wspierania populacji pszczół!

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach zadania pn. „Realizacja przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrod w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zakup 46 sztuk drzew”.

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 9.439,20 zł. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 5.244,00 zł.

Link do strony WFOŚiGW: www.wfosigw.pl.

Źródło: FB Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner