Aplikacja dla oferujących i poszukujących noclegu dla uchodźców z Ukrainy
Aplikacja dla oferujących i poszukujących noclegu dla uchodźców z Ukrainy
Kategoria: Aktualności
9.03.2022
Godz: 14:02
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński uruchomił platformę internetową, która pozwoli na stworzenie zweryfikowanej oferty noclegowej dla uchodźców oraz listy osób poszukujących pomocy.

Wystarczy wejść na stronę

wybrać odpowiedni formularz i wypełnić wszystkie pola. Po wysłaniu zgłoszenia wpis zostanie zweryfikowany przez pracownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu.

Cała baza osób oferujących i poszukujących noclegu będzie do wglądu wyłącznie dla pracowników PCZK co pozwoli na ochronę przekazanych danych.

Klauzula informacyjna – platforma do zgłaszania punktów noclegowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
  3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu zapewnienia zweryfikowanej oferty noclegowej dla uchodźców oraz listy osób poszukujących pomocy.
  4. Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi, do realizacji których wymagane są dane osobowe. Z takimi podmiotami zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzania bądź ustania celu, w którym dane zostały zebrane
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;
  2. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
  3. Pani/Pana dane, nie będą podlegały zautomatyzowany podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wysłania zgłoszenia i zapisania się do bazy noclegowej.
  5. Dane przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzania bądź ustania celu, w którym dane zostały zebrane
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

У зв’язку зі ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент щодо захисту даних), надалі іменований як GDPR, ми хотіли б повідомити вам, що:

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Iм'я: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego
Aдреса: ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec
Контактні дані: tel. 75 77 19 999,
2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
Ім'я та прізвище: Anna Bąk
Контактні дані: iod@powiat.zgorzelec.pl
3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Щоб надати перевірену пропозицію житла для біженців та список людей, які шукають допомоги
4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
На підставі ст. 6 сек. 1 літ. а і ст. 9 сек. 2 літ. a GDPR
5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)
Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.
6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)
Дані зберігатимуться до тих пір, поки згоду на обробку не буде відкликано або не перестане існувати ціль, з якою ці дані були зібрані
7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ
• доступ до даних та отримання копії даних
• вимагати виправлення даних
• вимагати обмеження обробки
• не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
• подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)
8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НАДАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для відправлення заявки та реєстрації на проживання.
10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

Unia Europejska Banner