Bezpłatne szkolenia i bony szkoleniowe
Bezpłatne szkolenia i bony szkoleniowe
Kategoria: Aktualności
18.05.2022
Godz: 09:29
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza zarejestrowane osoby bezrobotne, również obywateli Ukrainy, do skorzystania z oferty szkoleń i bonów szkoleniowych.

Powiatowy Urząd Pracy oferuje szkolenia:

  • grupowe – inicjowane przez Powiatowy Urząd Pracy według ustalonego na dany rok kalendarzowy planu szkoleń;
  • indywidualne – na pisemny wniosek osoby uprawnionej.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Wartość bonu szkoleniowego w 2022 roku określa się do wysokości 5000,00 zł.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, przy ul. Pułaskiego 14 w pokoju  nr 210 (tel. 75 7770500 wew. 210).

Więcej Informacji poniżej:

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu – aktualna strona : Aktualność (praca.gov.pl)

Źródło/Foto: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner