Bezpłatne webinarium
Bezpłatne webinarium
Kategoria: Aktualności
25.04.2022
Godz: 10:19
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19”– 27.04.2022 r.  Jelenia Góra/online.

W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione zasady udziału w konkursie ogłoszonego przez  Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 REACT EU – Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność; Działanie 12.1  Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19.

Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  do dnia 26.04.2022 r. do godz.15.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Do udziału zapraszamy:

  • Podmioty lecznicze (publiczne i prywatne) udzielające na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:
  • poradni pulmonologicznej lub
  • poradni gruźlicy i chorób płuc lub
  • poradni chorób płuc lub
  • poradni chorób zakaźnych

Webinarium odbędzie się:

27.04.2022r. (środa), w godz. 12.00-13.40

Program webinarium:

  • Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Gabriela Beata Misztak, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze.
  • Ogólne założenia dot. udziału w ogłoszonym  konkursie RPO WD- 12.1  Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19. – kwalifikowalność wnioskodawcy, kwalifikowalność działań, terminy. – Gabriela Beata Misztak, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze.
  • Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu dla działania 12.1  Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19. – Magdalena Chmielińska – Rozenek, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

źródło: PIFE

Unia Europejska Banner