Budżet Powiatu Zgorzeleckiego na 2020 rok przyjęty
Budżet Powiatu Zgorzeleckiego na 2020 rok przyjęty
Kategoria: Aktualności
20.12.2019
Godz: 12:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Radni Rady Powiatu Zgorzeleckiego jednogłośnie przyjęli projekt budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2020 rok. Ponad 104 miliony złotych zostanie przeznaczone m.in. na realizację zadań oświatowych, pomoc społeczną i inwestycje infrastrukturalne.

Budżet zaakceptowany jednogłośnie

Budżet Powiatu Zgorzeleckiego na 2020 rok został jednogłośnie przyjęty przez 17 radnych, którzy wzięli udział w XVIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Wcześniej projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje stałe Rady: Komisja Rewizyjna; Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta oraz Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska.

Dziękuję moim współpracownikom, a w szczególności pani Skarbnik Dagmarze Pyć, dzięki której wysiłkowi udało nam się przebrnąć przez miniony rok w miarę spokojnie. Chciałbym zwrócić uwagę, że w opinii RIO nie było żadnych zastrzeżeń i uwag do przedstawionego projektu budżetu – mówił Artur Bieliński, Starosta Zgorzelecki.

– Dziękuję także wszystkim dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz jednostek organizacyjnych, gdyż ten rok wymagał od nich dużej powściągliwości i samodyscypliny. To oni doskonale wiedzą z jakimi trudnościami musieliśmy się zmierzyć i co udało nam się zrobić – przyznawał Starosta Powiatu Zgorzeleckiego.

Oświata, pomoc społeczna, infrastruktura

Powiat Zgorzelecki będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad 104 mln złotych budżetu. Największe kwoty zabezpieczono na realizację zadań oświatowych (41 mln 621 tys. zł.), pomoc społeczną (ponad 16,5 mln zł), administrację publiczną (ponad 11 mln 23 tys. zł), rodzinę (ponad 10 mln zł), transport i łączność, czyli zarządzanie drogami powiatowymi (ponad 4 mln 310 tys. zł) oraz politykę społeczną (ponad 3 mln 616 tys. zł). Ponadto określono, że planowana nadwyżka budżetowa (ponad 1 mln 666 tys. zł) zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Pozostałe pozycje w budżecie stanowią m.in. wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, wymiar sprawiedliwości, obsługę długu publicznego, ochronę zdrowia, kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne radni zdecydowali zaplanować kwotę ponad 4 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2397D i dróg gminnych w Zgorzelcu, budowę Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia, a także na dalszy rozwój e-usług.

Środki europejskie

W 2020 roku Powiat Zgorzelecki zrealizuje także projekty z udziałem środków europejskich w kwocie ponad 4 mln 436 tys. złotych. To m.in. projekty pn. „Erasmus”, „Od teorii do praktyki” i „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”.

Unia Europejska Banner