Budżet Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok przyjęty
Budżet Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok przyjęty
Kategoria: Aktualności
29.12.2022
Godz: 15:04
Redaktor: BP BP
Drukuj

Radni Rady Powiatu Zgorzeleckiego dzisiaj przyjęli projekt budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok.

Budżet Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok został jednogłośnie przyjęty przez 17 radnych, którzy wzięli dzisiaj udział w LIX sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Wcześniej projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje stałe Rady: Komisja Rewizyjna; Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta oraz Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska.

W budżecie Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2023 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 135.638.508,00 zł., a wydatki ogółem w wysokości 134.326.493, 00 zł., co oznacza iż budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.312.015, 00 zł., którą zaplanowano przeznaczyć na rozchody z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Największą pozycję w budżecie Powiatu stanowią wydatki na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, na którą zaplanowano przeznaczyć łącznie 50.162.237,00 zł., przy współfinansowaniu tych zadań z subwencji części oświatowej w wysokości 45.182.542,00 zł.

Na wydatki związane z szeroko rozumianą “pieczą zastępczą” zaplanowano łącznie 12.263.752,00 zł. przy współfinansowaniu tych zadań z tytułu partycypacji gmin za pobyt dzieci zarówno w pieczy zastępczej jak i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 4.496.400,00 zł. oraz z tytułu wpływów z tzw. sprzedaży usług na rzecz Powiatu w łącznej wysokości 165.816,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono łącznie 2.071.522,00 zł. oraz na zadania inwestycyjne drogowe polegające na budownictwie przeznaczono łączną kwotę 6.131.000,00 zł., przy współfinansowaniu zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (II edycja) w wysokości 4.892.000,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Domu Pomocy Społecznej “Jędrek” z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Kurzańskiej w Bogatyni o łącznej wysokości 6.364.350,00 zł. przy współfinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (I edycja) w wysokości 3.751.600,00 zł.

Unia Europejska Banner