Danuta Plutecka uroczyście odznaczona
Danuta Plutecka uroczyście odznaczona
Kategoria: Aktualności
29.07.2021
Godz: 15:22
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Podczas XXXVI  sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego Pani Danuta Plutecka została uroczyście odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” przyznaną za dotychczasowe osiągnięcia w działalności w obszarze samorządu terytorialnego oraz rynku pracy w Powiecie Zgorzeleckim.

Odznakę honorową, nadaną Danucie Pluteckiej uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 maja br., wręczyli Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki oraz Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Wieloletni dyrektor

Pani Danuta Plutecka, jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. W 1984 roku ukończyła studia w stopniu magistra na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ze specjalnością gospodarki miejskiej.

Całą zawodową karierę poświęciła na rzecz działalności w obszarze samorządu terytorialnego oraz rynku pracy w powiecie zgorzeleckim. Od 1984 roku do 1988 roku pełniła funkcję referenta, inspektora, a następnie Kierownika Referatu Planowania, Handlu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk. Od 1989 do 1990 roku była natomiast Kierownikiem Wydziału Planowania, Zatrudniania i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta Zgorzelec.

Pani Danuta Plutecka przez lata współzarządzała placówkami o ważnej roli społecznej, których główną misją jest rozwiązywanie i łagodzenie problemów, jakie dotykają lokalne społeczeństwo w obszarach bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Od 1990 roku do 1994 roku sprawowała funkcję Kierownika Rejonowego Biura Pracy w Zgorzelcu. Od 1995 roku do 2020 roku była zawodowo związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu w roli Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora placówki.

Pracowitość, zaangażowanie oraz konsekwencja pani Danuty Pluteckiej w podejmowaniu ważnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności w postaci m.in. organizacji i finansowania szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego, opracowywania analiz i sprawozdań dotyczących lokalnego rynku pracy, skutecznego pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, a także efektywnej realizacji programów promocji zatrudnienia, przyniosły wymierne korzyści poprzez aktywizację zawodową tysięcy osób bezrobotnych lub powracających na lokalny rynek pracy po wieloletniej przerwie.

Trwająca blisko 37 lat aktywność zawodowa pani Danuty Pluteckiej w powiecie zgorzeleckim zaowocowała stopniowym ograniczaniem poziomu bezrobocia oraz zjawiska wykluczenia zawodowego.

Unia Europejska Banner