Dolnośląska Akademia Samorządu 2020 – nawet 1,5 tys. zł na własne inicjatywy
Dolnośląska Akademia Samorządu 2020 – nawet 1,5 tys. zł na własne inicjatywy
Kategoria: Aktualności
9.09.2020
Godz: 14:03
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Rusza Dolnośląska Akademia Samorządu 2020 organizowana przez Fundację Merkury we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Uczniowie szkół średnich powiatu zgorzeleckiego mogą otrzymać dofinansowanie na realizację swoich pomysłów w obszarze samorządności w kwocie do 1,5 tys. zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 5 osób w wieku 15-22 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Osoby niepełnoletnie muszą mieć wyrażoną zgodę na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania. Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, radni Młodzieżowej Rady Gminy, Miasta lub Powiatu, albo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego, Ochotniczej Straży Pożarnej lub będące wolontariuszami, albo niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które mają pomysł zrealizowania wspólnie jakiejś inicjatywy w obszarze tematycznym samorządu terytorialnego.

Jak rozumieć inicjatywę w temacie samorządu?

Wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące tematu samorządu terytorialnego, np.:

 • organizacja debaty z udziałem młodzieży nt. po co nam samorząd?
 • konkurs plastyczny dla dzieci kto to jest wójt/burmistrz i czym się zajmuje?
 • zebranie od rówieśników opinii nt. podejmowanych działań (inwestycji) przez samorząd i przedstawienie ich na spotkaniu z radnymi lub wójtem/burmistrzem,
 • inicjatywa utworzenia młodzieżowej rady gminy/miasta/powiatu (w miejscach, gdzie jeszcze jej nie ma),
 • przygotowanie i lobbowanie inicjatywy w ramach budżetów obywatelskich,
 • itd. itp.

Biorąc pod uwagę zagrożenie koronawirusem warto planować takie inicjatywy, które będą możliwe do realizacji niezależnie od urzędowych ograniczeń epidemiologicznych.

Jak się można zgłosić i do kiedy?

Grupy inicjatywne zgłaszają chęć udziału w konkursie samodzielnie poprzez wysłanie swojego skanu zgłoszenia na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy: das@merkury.org.pl

Zgłoszenia można wysyłać w terminie do dnia 26 września 2020 r. (sobota), do godz. 23:59.

Spotkanie organizacyjne w Zgorzelcu:

22 września o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu (budynek po prawej stronie od głównej bramy wjazdowej, sala nr 309, II piętro) prezes Fundacji MERKURY przedstawi szczegółowo koncepcję konkursu i odpowie na wszelkie pytania. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w konkursie.

Terminarz konkursu:

 • Zgłoszenia inicjatyw do 26 września 2020 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu do 28 września 2020 r.
 • Wyjazdowe szkolenie 3.dniowe w dniach 2-4 października 2020 r. (chyba, że ograniczenia epidemiologiczne nie pozwolą na to)
 • Realizacja inicjatyw z dofinansowaniem: 5 październik – 15 grudzień 2020 r.
 • Konferencja laureatów we Wrocławiu – jeden dzień w okresie 16-30 grudnia 2020 r.

Nagrody:

Co najmniej 10 grup inicjatywnych otrzyma dofinansowanie na realizację swoich pomysłów w kwocie do 1.500 zł dla jednej inicjatywy.

Jak rozliczać środki otrzymanego dofinansowania?

Grupa inicjatywna nie otrzymuje dotacji finansowej dla siebie, lecz na pokrycie kosztów realizacji swojego pomysłu. Rozliczenia przeprowadzane będą bezpośrednio przez Fundację „Merkury”. Nie ma ograniczeń na co środki mogą być wydane – wszystkie pozycje kosztowe, niezbędne do realizacji danej inicjatywy będą zaakceptowane w ramach przyznanej kwoty. Mogą to być np.: wynagrodzenie kadry specjalistów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, drobnych upominków, wynajem pomieszczenia itp.

Co zyskają uczestnicy konkursu?

 • Możliwość uzyskania dofinansowania na zrealizowanie swojego pomysłu,
 • Spotkania niesamowitych, aktywnych ludzi,
 • Spędzenia czasu na pracy i rozrywce z rówieśnikami,
 • Niepowtarzalną szansę spotkania z władzami samorządowymi województwa,
 • Rozwoju swoich umiejętności organizacyjnych, liderskich, prezentowania siebie na forum publicznym,
 • Poznania w atrakcyjnej formie czym jest samorząd terytorialny, a może w przyszłości otrzymanie pracy w samorządzie.

Kontakt do organizatorów Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2020:

Waldemar Weihs – Prezes Fundacji „Merkury”, tel. 509 673 693, e-mail: das@merkury.org.pl

Kontakt dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego:

Katarzyna Przybylska, tel. 609 002 445, adres e-mail: k.przybylska@powiat.zgorzelec.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin konkursu DAS 2020
 2. Formularz inicjatywy młodzieżowej 2020
 3. Dolnośląska Akademia Samorządu – szczegóły konkursu
Unia Europejska Banner