Dzień Energetyka w Elektrowni Turów
Dzień Energetyka w Elektrowni Turów
Kategoria: Aktualności
12.09.2023
Godz: 13:24
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W piątek 8 września 2023 r. swoje doroczne święto obchodzili energetycy z Elektrowni Turów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Podczas akademii uhonorowano szczególnie zasłużonych pracowników odznaczeniami państwowymi i branżowymi.

Wraz z pracownikami elektrowni w uroczystości wzięli udział m.in. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Rafał Ślusarz – senator RP, Anna Zalewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Żuk – poseł na Sejm RP, władze wojewódzkie i samorządowe, w tym burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, a także przedstawiciele świata nauki, Strony Społecznej, służb mundurowych i duchowieństwa.

Grupę Kapitałową PGE reprezentował Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE, Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE GiEK oraz Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK.

Turoszowscy energetycy otrzymali szereg listów gratulacyjnych z życzeniami i podziękowaniami za codzienną pracę, w tym m.in. od Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów.

Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów przypomniał o uwarunkowaniach pracy zakładu w 2022 roku i bieżącym, jego roli w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, zmianach w wielkości produkcji energii wskazujących na znaczącą tendencją wzrostową od 2019 roku. Przypomniał również o strategicznych inwestycjach związanych z produkcją energii, zdeterminowanych unijnymi wymogami środowiskowymi i znacznym spadku emisji pyłu, tlenków siarki i azotu.

Uroczyste obchody Dnia Energetyka były okazją do docenienia pracowników za ich pracę i uhonorowaniem państwowymi, branżowy i okolicznościowymi odznaczeniami: Krzyżem Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Odznakami Honorowym za Zasługi dla Energetyki, Zasłużony dla Elektrowni Turów, a także Odznaką Zasłużony Dla Społecznej Inspekcji Pracy Elektrowni Turów i Pamiątkowym Krzyżem Zwycięstwo 1945.

tekst: pgegiek.pl
foto: pgegiek.pl, Paweł Dusza

Unia Europejska Banner