Dzisiaj odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Dzisiaj odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
31.03.2022
Godz: 15:27
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Sesję zapoczątkowało wręczenie na ręce Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego pucharu dla Powiatu Zgorzeleckiego za udział w XXII Igrzyskach LZS Mieszkańców Wsi i Miast. Puchar przekazał Franciszek Haber – Przewodniczący Zrzeszenia LZS Powiatu Zgorzeleckiego.

Następnie przedstawiona została informacja o stanie  bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 rok przez komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Z kolei informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zgorzeleckiego, przedstawił komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Ponadto radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:

  • Przyjęcia protokołu nr XLIV/2022 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
  • Sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
  • Przedstawienia planu remontów i modernizacji dróg powiatowych.
  • Podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;
  • Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Zgorzelcu;
  • Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego;
  • Zmian budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2022;
  • Nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (OSP Działoszyn).
  • Nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (OSP Sieniawka).
  • Nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (OSP Stary Węgliniec).
Unia Europejska Banner