ERASMUS + “Nauczyciel jako trener, mentor, coach”
ERASMUS + “Nauczyciel jako trener, mentor, coach”
Kategoria: Aktualności
23.03.2023
Godz: 09:12
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W ostatnich dniach lutego ośmioosobowa grupa pracowników edukacji z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich brała udział w międzynarodowym szkoleniu w hiszpańskiej Granadzie w ramach realizacji projektu ERASMUS + MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ pt. “Nauczyciel jako trener, mentor, coach”.

Szkolenia w ramach mobilności zostały zaplanowane i zrealizowane zgodnie z założeniami projektu ERASMUS+ oraz aktualnymi potrzebami Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Podstawowe cele projektu:

  • Podniesienie jakości kształcenia języków obcych uczniów i nauczycieli.
  • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
  • Zwiększenie znaczenia szkoły w środowisku lokalnym.
  • Usprawnienie działania zespołów do spraw projektów unijnych.
  • Podniesienie kompetencji społecznych i językowych uczniów poprzez udział w zajęciach dydaktycznych realizowanych w czasie mobilności zagranicznej.

Program tygodniowych warsztatów szkoleniowych obejmował zagadnienia związane ze współczesnymi rolami nauczyciela jako trenera, mentora, coacha. Pogłębiał wiedzę metodyczną i psychologiczną dotyczącą modelu dynamicznej nauki, stawianych sobie celów i ich właściwości, podejmowanych strategii, struktury informacji zwrotnej, typów osobowości, odczuwanych emocji. W programie znalazły się też zadania dotyczące wykorzystywania i podwyższania własnych kompetencji językowych, wykorzystywania w komunikacji zarówno języka angielskiego jak i hiszpańskiego. Ważnym punktem projektu było rozszerzenie wiedzy na temat tradycji i wielokulturowości dawnej i współczesnej Hiszpanii.

Udział pierwszej grupy przedstawicielek Rady Pedagogicznej z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w szkoleniach ERASMUS + przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, stanowi otwarcie na innowacyjne metody nauczania, wpłynie na promowanie placówki w środowisku lokalnym i europejskim oraz zainspiruje innych do podejmowania podobnych przedsięwzięć.

źródło/foto: LO Zgorzelec

Unia Europejska Banner