Grzegorz Szybko uroczyście odznaczony
Grzegorz Szybko uroczyście odznaczony
Kategoria: Aktualności
19.12.2019
Godz: 14:01
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Podczas XVIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego Grzegorz Szybko został uroczyście odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” przyznaną za całokształt działalności zawodowej i społecznej na rzecz rozwoju oświaty.

Odznakę honorową, nadaną Grzegorzowi Szybko uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 listopada br., wręczyli Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki oraz Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Nauczyciel z pasją

Grzegorz Szybko od 40 lat jest nauczycielem pracującym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał w 2016 roku. W latach 1989-2003 pełnił funkcję wicedyrektora, a w latach 1986-1989 i 2006-2011 funkcję kierownika warsztatów szkolnych. Pan Grzegorz Szybko posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz dodatkowe kwalifikacje pozwalające na prowadzenie zajęć na kursach szkolenia kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych. Posiada również uprawnienia egzaminatora w kilku zawodach.

Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych brał udział w projekcie “Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”. Dzięki jego dużemu zaangażowaniu szkoła pozyskała znaczne środki na modernizację i rozbudowę infrastruktury.

Pan Grzegorz Szybko jest pedagogiem, który doskonale zna środowisko swoich podopiecznych. Działa charytatywnie na rzecz ubogich uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Aktywnie uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki.

Grzegorz Szybko nawiązał współpracę z wieloma podmiotami, m.in. z Volkswagenem Motor Polska, Ultima sp. z o.o. Skoda, Bosch sp. o.o. oraz Akademią Technik Malarskich, która zaowocowała pozyskaniem narzędzi, materiałów oraz wyposażenia do wielu pracowni dydaktycznych. Ponadto działa na rzecz środowiska lokalnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizując darmowe badania techniczne pojazdów samochodowych.

Dzięki znakomitemu przygotowaniu uczniów technikum do udziału w etapie regionalnym konkursu “Najlepsi uczniowie” jego podopieczni w 2014 i 2015 zdobyli I miejsce.

Pan Grzegorz Szybko całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej przyczynił się do rozwoju oświaty w powiecie zgorzeleckim.

Unia Europejska Banner