Hotelarki na Olimpiadzie
Hotelarki na Olimpiadzie
Kategoria: Aktualności
12.01.2023
Godz: 07:40
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W środę, 4 stycznia br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze odbył się etap okręgowy XIV edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Naszą szkołę reprezentowały Zuzanna Bąk oraz Małgorzata Klęczar z kl. 4RH – laureatki szkolnego etapu Olimpiady.

Tematem przewodnim XIV edycji Olimpiady jest „Turystyka odpowiedzialna”, która obejmuje bardzo szerokie spektrum wiedzy, bowiem dotyczy turystyki, która ma minimalizować negatywny wpływ na lokalne środowisko, społeczność i gospodarkę.

Obecnie w ZSE-T, w rywalizacji regionalnej udział wzięło 38 uczniów z 19 szkół okręgu nr 2 obejmującego województwa dolnośląskie i opolskie. Każdą szkołę reprezentowało dwóch uczniów – najlepszych przyszłych hotelarzy wytypowanych w eliminacjach szkolnych. 

Celem olimpiady jest:
    • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych,
    • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
    • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
    • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
    • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
    • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich, 
    • integracja środowiska hotelarskiego.

Podczas uroczystego rozpoczęcia olimpiady jak również w trakcie rozmów kuluarowych przedstawicieli komisji olimpijskiej z gośćmi, nauczycielami i dyrekcją szkoły podkreślano duże zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowane kadry branży turystycznej  i hotelarskiej w naszym regionie. Wspomniano o wysokich walorach regionu karkonoskiego, który przyciąga coraz to nowe rzesza turystów. Mowa była także o wysokiej poprzeczce stawianej olimpijczykom, ale także wszystkim uczniom, co wynika z coraz wyższych wymagań branży turystycznej i hotelarskiej.

źródło/foto: ZSP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner