Informacja dla kierowców i właścicieli pojazdów
Informacja dla kierowców i właścicieli pojazdów
Kategoria: Aktualności
26.06.2023
Godz: 14:38
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Od 1 lipca 2023 r. powraca termin 30 dni na wykonanie obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu.

Informujemy, że w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, właściciele pojazdów (kupionych/sprzedanych) zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pojazdów sprowadzonych z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, od dnia 1 lipca 2023 r. mają obowiązek zgłosić nabycie/zbycie pojazdu lub zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni (dotychczasowy termin 60 dni obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 r.) od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia. Za niedotrzymanie tego terminu przepisy przewidują karę pieniężną.

Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu, można złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Komunikacji bez konieczności umawiania terminu wizyty, za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy zakupu/sprzedaży lub faktury.

Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) w siedzibie Wydziału Komunikacji.

Unia Europejska Banner