Informacja o zagrożeniach i zaleceniach po przekroczeniu pyłu PM10
Informacja o zagrożeniach i zaleceniach po przekroczeniu pyłu PM10
Kategoria: Aktualności
13.12.2021
Godz: 13:18
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Informacje dla ludności o zagrożeniach i zalecanych środkach ostrożności po wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu PM10 w powietrzu.

 1. Wrażliwe grupy ludności.
 1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 2.  osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 3. osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
 • Możliwe negatywne skutki dla zdrowia.
 1. osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie,
 2. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy,
 3. podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
 • Zalecane środki ostrożności.
 1. ogół ludności:
 1. rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 2. ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 3. unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
 • wrażliwe grupy ludności:
 1. ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 2. nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 3. osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 4. ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 5. unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

UWAGA! W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 • zaleca się również:
 1. zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 2. prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,
 3. bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza dostępnych na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.
 • Zalecenia dla ludności:

W miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:

 1. ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
 2. ograniczenie spalania węgla w piecach,
 3. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru).
 • Zadania, nakazy lub zakazy:
 1. egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 ustawyPrawo ochrony środowiska;
 2. kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
 3. kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 4. biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
 • Podstawa prawna.
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 845).
Unia Europejska Banner