Informacja w sprawie wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów m.in nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego
Informacja w sprawie wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów m.in nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego
Kategoria: Aktualności
8.04.2024
Godz: 11:20
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, na mocy którego z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r.

Decyzje te dotyczą pojazdów, które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego, a których posiadacze/właściciele nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy.

Pojazdy te mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu.

Przepis, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji odbędzie się w drodze publicznego obwieszczenia.

Źródło: foto freepik

Unia Europejska Banner