Policjanci przypominają pieszym o konieczności używania elementów odblaskowych. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Pamiętajmy, że używanie odblasków kiedy zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, znacznie poprawia naszą widoczność dla nadjeżdżających pojazdów, a tym samym może...
21.04.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 10:48
Czytaj więcej
“Mówienie o powstaniu w getcie ma tylko jeden sens: przypominanie światu, że ludobójstwo jest zbrodnią przeciwko samej istocie człowieczeństwa i że nie można być bezkarnie obojętnym świadkiem, bo wychodzi się z tego okaleczonym. Dla dobra nas samych nie powinniśmy patrzeć na dzisiejsze zbrodnie w milczeniu, tak jak patrzono przed laty na Holocaust”.Marek Edelman Powstanie w Getcie Warszawskim rozpoczęło się równo 79 lat temu, 19.04.1943 roku. Powstanie było...
21.04.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 08:58
Czytaj więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza instytucje szkoleniowe (posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych) do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców – poziom podstawowy". Szczegóły...
21.04.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 08:31
Czytaj więcej
Policjanci z terenu powiatu zgorzeleckiego podczas minionego tygodnia otrzymali i obsłużyli 277 interwencji. Podczas podjętych czynności służbowych funkcjonariusze wylegitymowali 863 osób. Zatrzymali 7 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania. Na terenie powiatu zgorzeleckiego policjanci zatrzymali 17 kierujących, którzy prowadzili swoje pojazdy pomimo sądowych zakazów, 5 kierujących, którzy mieli cofnięte decyzją starosty uprawnienia. Dodatkowo...
20.04.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:50
Czytaj więcej
19 kwietnia 1943 r. – 79 lat temu wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Bezpośrednią przyczyną była decyzja Niemców o ostatecznej likwidacji getta. Członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego, mając świadomość nieuchronności śmierci wszystkich pozostałych w getcie Żydów w komorach gazowych Auschwitz i Treblinki, podjęli decyzję o podjęciu walki zbrojnej. Powstanie w getcie upadło, ale stało się symbolem niezwykłej odwagi i...
19.04.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 13:43
Czytaj więcej
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Wolności 1, oznaczona geodezyjnie nr 13 AM-1 obręb VII Zgorzelec o powierzchni 0,0267 ha. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami w zabudowie zwartej: budynek oznaczony w ewidencji jako mieszkalny oraz budynek oznaczony w ewidencji jako niemieszkalny. Budynki są połączone komunikacyjnie, stanowią użytkową całość, przystosowane są jako pomieszczenia biurowe i magazynowe. Powierzchnia użytkowa budynków:...
19.04.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 10:46
Czytaj więcej
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zgorzelcu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 136/3 AM-1 obręb VI Zgorzelec o powierzchni 1,1086 ha położona przy ul. Armii Krajowej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu księga wieczysta nr JG1Z/00035243/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.050.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), sprzedaż zwolniona z podatku VAT.O wysokości postąpienia decydują...
19.04.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 10:30
Czytaj więcej
Zdrowych i radosnychŚwiąt Wielkiej Nocy,pełnych radościze Zmartwychwstania Pańskiego,życzą: Starosta ZgorzeleckiArtur Bieliński Przewodnicząca Rady PowiatuMałgorzata...
15.04.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 12:22
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner