Blisko 64 sołtysów w powiecie zgorzeleckim obchodzi dziś swoje święto! 11. marca tradycyjnie jest już w Polsce uznawany za Dzień Sołtysa. Z tej okazji wszystkim pełniącym zaszczytną funkcję sołtysa Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego składa serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i zadowolenia z wykonywanych obowiązków! Dziękujemy za owocną współpracę i Państwa zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu radości i...
11.03.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:46
Czytaj więcej
W poniedziałek 9 marca br. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu odbyło się spotkanie Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego i Wicestarosty Mirosława Fiedorowicza wraz z  Wicewojewodą Dolnośląskim Jarosławem Kresą, w sprawie podejmowanych działań związanych z koronawirusem na terenie powiatu zgorzeleckiego. Dodatkowo odbyło się też spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych na terenie naszego powiatu, w związku z uruchomieniem na przejściu granicznym w...
10.03.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:43
Czytaj więcej
W sobotę 7 marca br. w hali widowiskowo-sportowej SP w Pieńsku, odbył się finał dolnośląski LZS w halowej piłce nożnej chłopców do lat 13. Finał zgromadził na starcie siedem zespołów z Dolnego Śląska. Turniej halowej piłki nożnej chłopców do lat 13, zainaugurował początek realizacji programu imprez XXI Igrzysk LZS mieszkańców wsi i miast. Zgodnie z zapowiedziami emocje były niesamowite. Patronat nad finałem objął Marszałek Województwa...
9.03.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:38
Czytaj więcej
Aktualizacja! Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej  i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.” Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca br. O zachowaniu terminu złożenia oferty będzie...
3.03.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:16
Czytaj więcej
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT z U" podjęło uchwałę o rozwiązaniu oddziału w Zgorzelcu. Likwidatorem oddziału jest Pani Anna Wykocka, proces likwidacji zakończy się 29.02.2020 r. Likwidatorzy wzywają wierzycieli "Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT z U" w Zgorzelcu" do zgłaszania ewentualnych roszczeń. Zawiadomienie o...
24.02.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:40
Czytaj więcej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 2...
24.02.2020
Redaktor: Katarzyna Przybylska
Godzina dodania: 11:06
Czytaj więcej
Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XXII sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o  godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II. p. sala 309). Proponowany porządek obrad:    1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Sprawozdanie ze...
21.02.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:23
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner
X