Wybór kadry kierowniczej, określenie zasad funkcjonowania oraz tworzenie identyfikacji wizualnej - w październiku uczniowie szkół zawodowych powiatu zgorzeleckiego rozwijali własne fikcyjne firmy założone w ramach Projektu pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0″ realizowanego na pograniczu polsko-czeskim. Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla rynku pracy po obu stronach granicy z wykorzystaniem technologii cyfrowych i narzędzi...
6.11.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 10:19
Czytaj więcej
Wraz z nowym rokiem szkolnym działanie w ramach fikcyjnych firm - znanych do tej pory jako tzw. firemki - rozpoczęli uczniowie szkół zawodowych powiatu zgorzeleckiego. Młodzież będzie udoskonalać kompetencje przedsiębiorczości w ramach Projektu pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0" realizowanego na pograniczu polsko-czeskim. Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla rynku pracy po obu stronach granicy z wykorzystaniem technologii...
6.10.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:47
Czytaj więcej
Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 realizowany przez partnera projektu Powiat Zgorzelecki w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w terminie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. Partnerem Wiodącym projektu jest Okresní hospodářská komora Liberec http://www.ohkliberec.cz/ Partnerami projektu są: Powiat Zgorzelecki, Powiat Lwówecki, Powiat Lubański, Česká lesnická akademie Trutnov – střední a vyšší odborná škola,...
5.10.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:09
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner