Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 realizowany przez partnera projektu Powiat Zgorzelecki w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w terminie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. Partnerem Wiodącym projektu jest Okresní hospodářská komora Liberec https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/ Partnerami projektu są: Powiat Zgorzelecki, Powiat Lwówecki, Powiat Lubański, Česká lesnická akademie Trutnov – střední...
18.05.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 14:16
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie kwietniowych zajęć poznawali zasady dobrej prezentacji, która jest potrzebna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zajmowali się komunikacją werbalną i niewerbalną, (auto)prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pojęciami takimi jak retoryka i dress code. Korzystali również z materiałów internetowych wskazanych w kartach pracy i pracowni multimedialnej. Przygotowywali się również do ratingu swojej...
18.05.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:11
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie marcowych zajęć omówili czym jest etyka zawodowa, handlowa i pracownicza, poznali historię założyciela firmy Bata, zapoznali się z przykładami kodeksu etycznego dla przedsiębiorcy. Poznali, czym jest kultura firmowa, kultura organizacyjna, jakie są jej cele i na co wpływa, jakie są jej podstawowe przykłady w firmie. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady prowadzenia spotkań biznesowych.Na kolejnych zajęciach...
7.04.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:30
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie lutowych zajęć omówili czym jest handel zagraniczny, jakie jest jego znaczenie, czym jest eksport i import, czym jest cło i na czym polega specyfika handlu zagranicznego oraz transgranicznego. Dowiedzieli się, na czym polega polsko-czeski transgraniczny rynek pracy i mobilność zawodowa pracowników, poznawali materiały załączone pod wskazanymi linkami dotyczące tematu. Dzielili się doświadczeniem z zakresu tego...
11.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:14
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie styczniowych zajęć omówili nowoczesne technologie komunikacyjne, dzielili się doświadczeniem z zakresu tego tematu także w związku z kształceniem na odległość. Poznali możliwości wykorzystania technologii komputerowych i cyfrowych w różnych branżach, zalety i wady tych zastosowań. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z tematem  płynności finansowej oraz tym jak zarządzać budżetem firmy. Poznali...
2.02.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:03
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” W grudniu uczniowie pracowali nad przygotowaniem do ratingu,  brali w nim udział. Grupa obejrzała wybrane prezentacje i oceniała je. Omówiono również tematy związane z grafiką komputerowąi używaniem social mediów w marketingu. Zostały również odebrane pomoce do prowadzenia firmy eventowej. Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa” Uczniowie na grudniowych zajęciach przygotowywali się do ratingu, poznawali...
11.01.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 11:00
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie listopadowych zajęć poznali elektroniczne narzędzia przedsiębiorcy, dyskutowalio zaletach podpisu elektronicznego i profilu zaufanego (nie tylko dla przedsiębiorców ale i osób prywatnych). Poznali, co to jest przemysł 4.0 i jego elementy, z zaciekawieniem dyskutowali o smart domu. Poznali, jak zarządza się procesami, projektami i ryzykiem. Dyskutowali na temat bezpieczeństwa cybernetycznego i sposobów zabezpieczenia...
8.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 12:32
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie październikowych zajęć opracowywali specyfikacjię zapotrzebowania do prowadzenia firmy eventowej. Dyskutowali o strategia marketingowej jako części biznesplanu. Poznali rolę i znaczenie badania rynku i Public Relation. Zastanawiali się nad szansami transgranicznej współpraca fikcyjnych firm. Zapoznawali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej- ilość przepisów budziła ich...
18.11.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 15:01
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner
X