Kolejna akcja nasadzenia drzew
Kolejna akcja nasadzenia drzew
Kategoria: Aktualności
2.10.2023
Godz: 12:00
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W sobotę 30 września 2023 roku Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w ramach projektu ochrony przyrody i utrzymania terenów zieleni, zorganizowało kolejną akcję sadzenia drzew lipowych na terenie naszego powiatu. W ekologicznej akcji uczestniczył Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Celem tej inicjatywy jest nie tylko promowanie ochrony środowiska, ale także wspieranie populacji pszczół, które odgrywają kluczową rolę w zapylaniu roślin i zachowaniu różnorodności biologicznej.

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu planuje kontynuować wysiłki na rzecz ochrony środowiska w przyszłości, aby wspólnie uczynić powiat zgorzelecki jeszcze bardziej przyjaznym dla przyrody i jej mieszkańców.

Dziękujemy pszczelarzom z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu za ich pracę, zaangażowanie i wkład na rzecz wspierania populacji pszczół!

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach zadania pn. „Realizacja przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrod w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zakup 46 sztuk drzew”.

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 9.439,20 zł. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 5.244,00 zł.

Link do strony WFOŚiGW: www.wfosigw.pl.

Unia Europejska Banner