Kolejna Edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 roku
Kolejna Edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 roku
Kategoria: Aktualności
3.06.2022
Godz: 11:56
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiat Zgorzelecki po raz kolejny podpisał umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na realizację w podległych szkołach ponadpodstawowych programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Program skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Głównym celem programu jest:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zadania programu:

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej
w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

Program „Szkolny Klub Sportowy” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie 1.03.2022r. – 30.11.2022r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy
w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 -osobowych.

W programie udział bierze 6 grup z dwóch szkół tj.: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni. Projekt współfinansowany jest
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 20.160 zł.

Więcej informacji na temat realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy można znaleźć
na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl

Źródło: www.szkolnyklubsportowy.pl

Unia Europejska Banner