Kolejny nowy dom dziecka w powiecie zgorzeleckim!
Kolejny nowy dom dziecka w powiecie zgorzeleckim!
Kategoria: Aktualności
6.05.2020
Godz: 15:22
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Kolejne czternaścioro dzieci w powiecie zgorzeleckim będzie miało zapewnione odpowiednie warunki rozwoju. Starosta zgorzelecki Artur Bieliński podpisał drugą już umowę na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Umowa została zwarta z Fundacją NASZE DZIECI ze Zgorzelca. Placówka zatroszczy się łącznie o czternaścioro dzieci. Pierwsi podopieczni zamieszkali w nowym domu już w środę.

Dzięki podpisanej umowie dzieci będą bliżej swoich bliskich, a rodzice chcący odzyskać prawa do dzieci uzyskają możliwość częstszych odwiedzin.

Władze powiatu od wielu lat działają w kierunku uruchamiania kolejnych placówek dla dzieci i na pewno na tym nie poprzestaną, gdyż potrzeby w tym zakresie są bardzo duże – przyznaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, sprawujące nadzór merytoryczny nad placówką.

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego nieustannie podejmuje działania mające na celu wspieranie systemu pieczy zastępczej w regionie. W ubiegłym roku umowa na prowadzenie tożsamej placówki została zawarta z Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”.

Unia Europejska Banner