Konferencja w sprawie pieczy zastępczej
Konferencja w sprawie pieczy zastępczej
Kategoria: Aktualności
19.09.2022
Godz: 14:01
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dnia 16 września 2022 r. odbyła się konferencja dotycząca pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, zorganizowana przez Starostę Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego.

Oprócz gospodarzy spotkania – Starosty Artura Bielińskiego i Etatowego Członka Zarządu – Ireneusza Owsika, w konferencji udział wzięli dyrektorzy i pracownicy PCPR, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciel zgorzeleckiej prokuratury, prezes sądu, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele komendy powiatowej policji.

Głównym tematem spotkania była sytuacja pieczy zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim w tym analiza rosnącej ilości dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zasadniczym wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność jeszcze większego nacisku na pracę u podstaw asystentów rodziny i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z rodzinami biologicznymi w gminach.

W trakcie spotkania przedstawiono obecną sytuację pieczy zastępczej oraz rodzaje wsparcia, jakie mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, rodziny zastępcze i  biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy. Poruszono także temat konieczności zorganizowania szerszego wsparcia przez OPS-y na terenie gmin, co zwiększy dostępność dla osób mających trudność z dojazdem do Zgorzelca.

Spotkanie było okazją do polepszenia istniejących procedur i wymiany informacji, aby jeszcze sprawniej działać na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. Omówiono także sytuacje niestandardowe i co istotne – ustalono wspólny tok działania.

źródło: PCPR w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner