Konkurs artystyczny “Czas na działanie!”
Konkurs artystyczny “Czas na działanie!”
Kategoria: Aktualności
13.10.2022
Godz: 11:45
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu ogłasza Konkurs artystyczny “Czas na działanie!”

Celem Konkursu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej wśród młodzieży.

W wykonaniu prac liczy się przede wszystkim pomysł, kompozycja i zgodność z tematem.

Konkurs ma charakter zamknięty w kategoriach:
a). przedszkola i szkoły podstawowe w klasach 1-6 konkurs na pracę plastyczną;
b). szkoły podstawowe w klasach 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich
typów z pominięciem uczelni wyższych
– konkurs filmowy.

Konkurs plastyczny ma charakter indywidualny.

Konkurs filmowy ma charakter indywidualny lub grupowy.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu i nadesłane na
wskazany adres do dnia 10 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu pracy, a nie stempla
pocztowego!)

Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu artystycznego:

Źródło: PCPR w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner