Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty
Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty
Kategoria: Aktualności
23.03.2022
Godz: 14:53
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego udzielił dotacji finansowej na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Złożone oferty oceniła pod względem formalnym i merytorycznym powołana Komisja Konkursowa. Decyzją Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego organizacje pozarządowe otrzymały dotacje finansowe na zadania z zakresu: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Jednocześnie przypominamy, że organizacje, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań. Zgodnie z zapisem § 8 pkt 11  Regulaminu otwartego  konkursu ofert, dokumenty aktualizacyjne oferent zobowiązany jest złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty upublicznienia wyników otwartego konkursu ofert. 

Zgodnie z treścią § 8 pkt. 4 i pkt 5 Regulaminu otwartego  konkursu ofert: „W przypadku udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent może odstąpić od podpisania umowy.” Wówczas ma obowiązek pisemnie powiadomić Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego o swojej decyzji w terminie do 7 dni od daty upublicznienia wyników otwartego konkursu ofert.

Unia Europejska Banner