Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Kategoria: Aktualności
11.04.2023
Godz: 15:12
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) współfinasowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pt. „Świadczenie na terenie powiatu zgorzeleckiego usług Opieki wytchnieniowej – edycja 2023”.

Dotację na realizację zadania publicznego przyznaje się Fundacji „Nasze Dzieci” z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 41 – na kwotę 369.600,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych).

Źródło: PCPR Zgorzelec

Unia Europejska Banner