Konsultacje społeczne projektu “Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030”
Konsultacje społeczne projektu “Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030”
Kategoria: Aktualności
28.02.2023
Godz: 14:07
Redaktor: BP BP
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego zaprasza mieszkańców Powiatu, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Zgorzeleckiego i ich związki, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i ich organizacje oraz inne zainteresowane instytucje do udziału w konsultacjach społecznych projektu “Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030”.

Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 przez najbliższe lata będzie wyznaczała cele i kierunki rozwojowe w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 01 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r.

Formularz zgłoszenia uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 8a, 59-900 Zgorzelec lub złożyć osobiście w Urzędzie z dopiskiem “Strategia 2030 – konsultacje”
  2. lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: strategia2030@powiat.zgorzelec.pl

Za termin doręczenia uznaje się datę jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Unia Europejska Banner