Konsultacje ws. Programu Współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Konsultacje ws. Programu Współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Kategoria: Aktualności
6.11.2019
Godz: 12:34
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu, do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Propozycje zmian, uwagi oraz opinie dotyczące programu można zgłaszać na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty, na adres starostwa (59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8a) lub pocztą elektroniczną, na adres k.przybylska@powiat.zgorzelec.pl bądź osobiście w Biurze Promocji Powiatu (bud. 8a, IIp. pok. 310). Projekt programu współpracy dostępny jest również na urzędowej tablicy ogłoszeń.

Konsultacje będą przeprowadzane do dnia 19 listopada 2019 r.

Projekt uchwały dostępny jest tutaj.

 

Unia Europejska Banner