Konsultacje ws. rocznego programu współpracy z NGO
Konsultacje ws. rocznego programu współpracy z NGO
Kategoria: Aktualności
27.10.2021
Godz: 13:41
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Powiat Zgorzelecki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Powiatu do konsultacji załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  w roku 2022. 

Propozycje zmian, uwagi oraz opinie dotyczące programu można zgłaszać na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty, na adres starostwa (59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8a) lub pocztą elektroniczną, na adres p.grabunczyk@powiat.zgorzelec.pl).

Projekt Rocznego Programu Współpracy dostępny jest również na urzędowej tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje będą przeprowadzane do dnia 10 listopada 2021 r.

Unia Europejska Banner