Konsultacje ws. rocznego programu współpracy z NGO
Konsultacje ws. rocznego programu współpracy z NGO
Kategoria: Aktualności
3.11.2020
Godz: 15:30
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Powiatu do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2021 roku.

Propozycje zmian, uwagi oraz opinie dotyczące programu można zgłaszać na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty, na adres starostwa (59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8a) lub pocztą elektroniczną, na adres k.przybylska@powiat.zgorzelec.pl

Projekt programu współpracy dostępny jest również na urzędowej tablicy ogłoszeń. Konsultacje będą przeprowadzane do dnia 17 listopada 2021 r.

Unia Europejska Banner