Konsultacje ws. wieloletniego programu współpracy z NGO
Konsultacje ws. wieloletniego programu współpracy z NGO
Kategoria: Aktualności
5.02.2020
Godz: 13:10
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Powiatu do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2023.   

Propozycje zmian, uwagi oraz opinie dotyczące programu można zgłaszać na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty, na adres urzędu (ul. Boh. II AWP 8a, 59-900 Zgorzelec), pocztą elektroniczną na adres k.przybylska@powiat.zgorzelec.pl lub osobiście w Biurze Promocji Powiatu (bud. 8a, IIp. pok. 310).

Projekt programu współpracy dostępny jest również na urzędowej tablicy ogłoszeń. Konsultacje będą przeprowadzane do dnia 19 lutego 2020 r.

Unia Europejska Banner