Konsultacje ws. zmiany rocznego programu współpracy z NGO
Konsultacje ws. zmiany rocznego programu współpracy z NGO
Kategoria: Aktualności
22.05.2024
Godz: 10:18
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiat Zgorzelecki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Powiatu do konsultacji załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2024.

Propozycje zmian, uwagi oraz opinie dotyczące programu można zgłaszać na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty na adres Starostwa (ul. Boh.II AWP 8a, 59-900 Zgorzelec) lub pocztą elektroniczną na adres promocja@powiat.zgorzelec.pl

Projekt w sprawie zmiany uchwały nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2024 jest również na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje będą przeprowadzane do 5 czerwca 2024 r.

Unia Europejska Banner