Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Praktyczne narzędzie do zgłaszania zagrożeń
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Praktyczne narzędzie do zgłaszania zagrożeń
Kategoria: Aktualności
8.07.2022
Godz: 08:16
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od 5 października 2016 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Ten czas pozwolił zgorzeleckiej Policji poznać opinie i oczekiwania mieszkańców naszego miasta.

Zagrożenia nanoszone są w 27 kategoriach, dotyczących między innymi aktów wandalizmu, dzikich wysypisk śmieci, nieprawidłowego parkowania, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, używania środków odurzających, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwej infrastruktury drogowej, osób bezdomnych wymagających pomocy, żebractwa i innych.

Sposób informowania policjantów za pomocą aplikacji jest prosty, anonimowy, bezpieczny, a dodatkowym udogodnieniem jest możliwość dodania zdjęć i komentarzy. Eliminacją potwierdzonych zagrożeń zajmują się policjanci wszystkich komórek organizacyjnych – w zależności od rodzaju i kategorii zagrożenia. Dane zawarte w aplikacji wykorzystywane są w procesie planowania i organizacji służby patrolowej, obchodowej i służby na drodze.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu zgorzeleckiego zaznaczono ponad 5000 zagrożeń, gdzie niemal połowę wyeliminowano.

Od początku 2022 roku w powiecie zgorzeleckim, odnotowano 515 naniesionych zagrożeń. Z czego 48,5% potwierdzono.

Pośród katalogu zagrożeń wskazywanych przez mieszkańców w KMZB, dominującymi są:

  • przekraczanie dozwolonej prędkości;
  • nieprawidłowe parkowanie;
  • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych;
  • dzikie wysypiska śmieci.

Przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Poniżej link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

LINK

Źródło: KPP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner